Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Tutkijat haluavat lisätä Minecraftin kaltaisten pelien käyttöä kielenoppimisessa

Monista digitaalisista peleistä on olemassa erityisesti opetuskäyttöön tarkoitettuja versioita. Voisiko käyttöä laajentaa niin, että pelejä pystyttäisiin käyttämään apuna tandemoppimisessa? Åbo Akademin tutkijat ovat yhdessä opettajien kanssa tuottaneet materiaalipaketin, jonka avulla pelimaailman mahdollisuuksia on helpompi hyödyntää tandemopetuksessa.

Yhdessä pelaamalla oppilaille syntyy aitoja mahdollisuuksia sekä käyttää että oppia kieliä. Mahdollisuuksien testaamiseksi Åbo Akademin tutkijat tekivät yhteistyötä ruotsin- ja suomenkielisen koulun opettajien kanssa. Kuudennen luokan oppilaat tekivät yhteistyötä yli kielirajojen pelaamalla yhdessä Minecraftia. Kaikille oppilaille nimettiin toista kieltä puhuva pelikaveri, tandempari, ja näin heillä oli mahdollisuus käyttää luontevasti toisen kotimaisen kielen taitojaan. Tutkijat toivovat, että useammat opettajat käyttäisivät tätä menetelmää kielenopetuksessa, ja ovat siksi julkaisseet maksuttoman materiaalipaketin.

– Tandem on tapa oppia kieliä osallistumalla yhteiseen toimintaan ja keskusteluun esimerkiksi pelien avulla. Monissa digitaalisissa peleissä vaaditaan koordinointia ja yhteistyötä, joten yhdessä pelaamalla oppilailla on loistava mahdollisuus käyttää kielitaitoaan ja oppia uutta. Kokeilumme oli kieltenvälistä yhteistyötä ja materiaalipakettimme soveltuu siksi yhtä hyvin sekä suomen- että ruotsinkieliseen opetukseen. Toivomme, että sitä käytetään, sanoo varhaiskasvatuksen tutkimusjohtaja Katri Hansell Åbo Akademista.

Kyseisessä Tandem på spel -hankkeessa oppilaat käyttivät Minecraft Education Edition (Mojang) -peliä tandemyhteistyössään, mutta pedagogisiin tarkoituksiin on kehitetty useita vastaavia digitaalisia pelejä. Tutkijat haluavat kiinnittää opetustoimen huomion esimerkkeihin siitä, kuinka digitaalisten pelien käyttö voi toimia myös lähtökohtana ruotsin- ja suomenkielisten koulujen väliselle tandemyhteistyölle.

Tandem på spel -hanketta rahoittavat Högskolestiftelsen i Österbotten ja Svenska kulturfonden. Aineisto on julkaistu sekä ruotsiksi että suomeksi ÅA:n Språkresurs-sivustolla: https://blogs2.abo.fi/sprakresurs/sprakoverskridande-undervisning/tandem/digitala-spel-i-tandem/
Språkresurs on Åbo Akademin eri tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteistyön tulos, johon on koottu hyödyllistä materiaalia erityisesti kaksikielisissä ja ruotsinkielisissä ympäristöissä käytettäväksi.

Lisätietoja antaa:
Katri Hansell, varhaiskasvatuksen tutkimusjohtaja
Puhelin: +358 505125456
S-posti: Katri.Hansell@abo.fi