Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
19.2.2018

Forskning visar att föräldrars omsorg är kopplat till hur man som vuxen upplever sig som partner

Vuxna som fått mycket omsorg av sina föräldrar under barndomen upplever sig själva vara mer attraktiva som partners. I synnerhet mammans omsorg är kopplat till ett högre partnervärde i vuxen ålder. Det visar en ny studie gjord vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi. Studien understryker att både mammans och pappans omsorg är viktigt för ett barns självbild.

Tidigare forskning har visat att pappors beteende som föräldrar är kopplat till döttrars sexuella mognad och sexuella beteende. Den nya studien visar däremot att också mammors omsorg är kopplat till deras vuxna barns syn på sig själv som partner i ett förhållande. Dessutom visar studien att föräldrars omsorg är kopplat till hur både kvinnor och män upplever sig som partners.

I studien ombads vuxna rapportera både hur mycket omsorg de upplevt sig ha erhållit från sin mamma och sin pappa, samt rapportera hur de nu som vuxna ser på sig själva som partner.

– Resultaten är intressanta, speciellt eftersom de visar att inte endast pappans beteende är kopplat till hur döttrar ser på sig själva som partners. Nu vet vi att mammans beteende spelar minst lika stor roll. Dessutom är också mäns syn på sig själva som partners kopplat till föräldrarnas omsorg, säger forskardoktor i psykologi, Jan Antfolk, som är en av forskarna bakom studien.

Forskarna hoppas att fortsatta studier kan hitta de mekanismer som ligger bakom det nu uppvisade sambandet.

Studien utfördes i Finland och inbegrep 1 244 vuxna. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Personality and Individual Differences.

Artikeln finns på adressen: https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.02.004

Studien är en del av forskningsprojektet Intra-Genomic Conflicts and Social Decision-Making in Humans som finansieras av Finlands Akademi (projektnummer 298513).

 

För mera information:

Forskardoktor i psykologi vid Åbo Akademi
Jan Antfolk
E-post: jan.antfolk@abo.fi
Telefon: +358 45 219 9885


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör