Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
Åbo Akademi
19.2.2018

Vanhempien huolenpito on sidoksissa korkeampaan kumppaniarvoon aikuisiässä

Aikuiset, jotka lapsuudessaan ovat saaneet paljon huolenpitoa vanhemmiltaan, kokevat olevansa houkuttelevampia kumppaneina. Erityisesti äidin huolenpito on sidoksissa korkeampaan kumppaniarvoon aikuisiässä. Tämän osoittaa uusi tutkimus joka on tehty psykologian oppiaineessa Åbo Akademissa. Tutkimustulokset korostavat, että sekä äidin että isän huolenpito ovat tärkeitä lapsen omakuvalle.

Aikaisemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että isien käytös vanhempina on sidoksissa tyttärien seksuaaliseen kypsyyteen ja seksuaaliseen käytökseen. Sen sijaan uuden tutkimuksen mukaan, myös äitien huolenpito on sidoksissa siihen, miten aikuiset lapset kokevat itsensä partnerina suhteessa. Tämän lisäksi tutkimustulokset näyttävät, että vanhempien huolenpito on sidoksissa siihen, miten sekä naiset että miehet kokevat itsensä partnerina.

Tutkimuksessa aikuisia pyydettiin kertomaan miten paljon huolenpitoa he ovat kokeneet saaneensa äidiltään ja isältään, sekä kertomaan miten he nyt aikuisina kokevat itsensä partnereina.

– Tulokset ovat kiinnostavia, erityisesti koska ne näyttävät, että tyttären kokemukset itsestään partnerina eivät ole sidoksissa ainoastaan isän käyttäytymiseen. Nyt tiedämme, että äidin käyttäytymisellä on vähintään yhtä suuri merkitys. Myös se, miten miehet kokevat itsensä partnereina on sidoksissa vanhempien huolenpitoon, sanoo psykologian aineen tutkijatohtori Jan Antfolk, joka on yksi tutkimuksen tehneistä tutkijoista.

Tutkijat toivovat jatkotutkimusten avulla selvittävänsä yhteyksien takana olevat mekanismit.

Tutkimus tehtiin Suomessa ja siihen otti osaa 1 244 aikuista. Tulokset julkaistiin hiljattain tieteellisessä julkaisussa Personality and Individual Differences.

Nettijulkaisu on luettavissa osoitteessa: https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.02.004

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia Intra-Genomic Conflicts and Social Decision-Making in Humans. (projektinumero: 298513).

 

Lisätietoa antaa:

Åbo Akademin psykologian oppiaineen tutkijatohtori
Jan Antfolk
Sähköposti: jan.antfolk@abo.fi
Puhelin: +358 45 219 9885


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja