Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

FNT tar ny dekanus från KTH

PhD Patrik Henelius har av rektor utsetts till ny dekanus för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Henelius kommer till Åbo Akademi från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm, där han är professor och proprefekt i fysik.

Detta är första gången Åbo Akademi väljer en dekanus bland externa sökande. Samtidigt faller valet på en person med god kännedom om akademin. Henelius tog sin filosofie magister-examen vid Åbo Akademi 1993 och för tillfället är han här på en längre forskningsvistelse, en så kallad sabbatical. Henelius har två gånger fått hederstiteln ”Årets lärare” vid KTH.

Henelius efterträder Tapio Salmi från och med 1.1.2019. Mandatperioden är fyra år och sträcker sig till 31.12.2022.

Dekanus utses av rektor efter fakultetsrådets behandling.