Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar Salminens cancer- och inflammationsforskning

Tiina Salminen, akademilektor i biokemi vid Åbo Akademi, har erhållit 250 000 euro i finansiering från Finlands Akademi. Finansieringen är för akademiprojektet Intercepting the Siglec-mediated interactions in cancer and inflammation (SIGINT) och ges för perioden 1.9.2021–31.8.2023.

Avsikten med Finlands Akademis akademiprojektsbidrag är att ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som förnyar vetenskapen och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Inom akademiprojekten arbetar forskare i olika skeden av forskarkarriären i flera års tid.

Det viktigaste beslutskriteriet för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö var forskningens höga vetenskapliga nivå. Forskningsrådet betonade även projektens genomslagspotential.