Skriv här det du söker efter!

Få nya färdigheter i din karriärvägledning

Få nya färdigheter i din karriärvägledning

Vill du som arbetar med karriärvägledning öka din kompetens inom vägledningsarbete i digitala miljöer, jämställdhet och inkludering samt grön omställning? Kom och stärk dina vägledningskunskaper! 

I projektet Karriärvägledning för framtidens kunnande arrangeras tre avgiftsfria kurser på svenska som riktar sig till dig som arbetar med karriärvägledning, t.ex. inom sysselsättnings- och vägledningstjänster, vid en utbildningsorganisation (alla utbildningsnivåer), tredje sektorn eller i ett företag. Projektet genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi (Centret för livslångt lärande och fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) och Jyväskylä yrkeshögskola.

Fortbildningen har tre olika teman. Det första temat är digitalisering, där deltagarna får stärka deras kunskaper om online-vägledning och de digitala miljöer som stöder deras vägledningsarbete. De får också lära sig att använda ny teknik (XR och AI) som en del av deras vägledning. Det andra temat är jämställdhets- och inkluderingsvägledning, där deltagarna får ökad förståelse om sig själva som vägledare och om inkluderande vägledningstjänster och hur de kan främja ett mer mångsidigt och jämställt samhälle. Det tredje och sista temat är grön omställning, där deltagarna lär sig mer om ekologisk hållbarhet och grön omställning och får färdigheter att hantera dessa fenomen i sitt vägledningsarbete på ett etiskt och respektfullt sätt utifrån deras klienters värderingar.

Fortbildningen har anpassats till de nya utmaningar och möjligheter som framtidens arbetsmarknad och kunnande erbjuder för att säkerställa att karriärvägledare är rustade för att effektivt vägleda och stöda individer på deras olika karriärstigar. Utbildarna i fortbildningen är Camilla Stenbäck, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande och Kicki Häggblom, universitetslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

 – Alla våra tre teman är högaktuella. Arbetsmarknaden förändras snabbt på grund av teknologiska framsteg, automatisering och globalisering där framtidens arbetskraft behöver vara anpassningsbar och kunna navigera i en föränderlig arbetsmiljö. Därför bör vägledare vara medvetna om vilka tekniska färdigheter som efterfrågas. Deltagarna stärker också sin kompetens inom inkluderingsfrågor, såsom hantering av olika bakgrunder, kulturer och behov. Den gröna omställningen reflekterar behovet av att integrera hållbarhets- och miljöperspektiv i karriärplanering och yrkesval. Den kräver också en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor och en förmåga att integrera dessa perspektiv i vägledningsprocessen. Det handlar om att hjälpa individer att identifiera karriärvägar som inte bara är välbetalda, utan också hållbara över tid, säger Stenbäck

Camilla Stenbäck och Kicki Häggblom
Utbildarna i fortbildningen, Camilla Stenbäck till vänster och Kicki Häggblom till höger. Foto: Madelene Orre

Fortbildningen arrangeras på distans under våren 2024 och omfattar bl.a. workshoppar, föreläsningar och kollegialt lärande. Anmälningarna har nu öppnat! Läs mer om fortbildningen och anmäl dig till kurserna på webbsidan: https://www.abo.fi/karriarvagledning-for-framtidens-kunnande/ 


Finansiering och mål för fortbildning i vägledning och rådgivning

Fortbildningen är avgiftsfri eftersom den är en del av de åtgärder som finansieras av EU:s återhämtnings- och resiliensfond (RRF) för att reformera programmet för kontinuerligt lärande, som KEHA-centret ansvarar för. Fortbildningarna grundar sig på riktlinjerna i reformen för kontinuerligt lärande och målen i strategin för livslång vägledning 2020-2023 samt Finlands program för hållbar tillväxt.