Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Europeiska rekommendationer för barnförhör i rättsliga sammanhang publicerade under ledning av forskare från Åbo Akademi

Den europeiska vetenskapliga föreningen för rättspsykologisk forskning (The European Association of Psychology and Law EAPL) har publicerat ett så kallat white paper, bestående av vetenskapligt förankrade rekommendationer för hur barnförhör ska utföras i rättsliga sammanhang.

Rekommendationerna har skrivits av 34 kvalificerade exporter runtom Europa, och arbetet med att ta fram rekommendationerna leddes av Julia Korkman, arbetslivsprofessor i rättspsykologi vid Åbo Akademi och för närvarande är ordförande för EAPL.

Publikationen omfattar tio rekommendationer som syftar till att förbättra validiteten, reliabiliteten och barnvänligheten i barnförhör runtom i Europa. Den presenterar centrala forskningsfynd gällande effektiva förhörsmetoder, särskilt utvecklade för barn, standardiserade förhörsmetoder och också rekommendationer gällande praxis som bör undvikas.

Målsättningen med rekommendationerna är att stöda beslutsfattare och aktörer som ansvarar för hur barn hörs i rättsliga sammanhang, och i synnerhet bidra med vetenskaplig kunskap till det växande Barnahus-nätverket i Europa för att utveckla utredningsmetoder som grundar sig i vetenskaplig forskning och är sensitiva för barns behov och rättigheter.

– När barn blir offer för brott, våld eller övergrepp utgör deras berättelser ofta huvudbeviset. Men förhörsmetoderna varierar betydligt, både inom och utanför Europa. Oroande nog, är vissa av dessa metoder inte evidensbaserade och kan till och med vara skadliga för barnen. Å andra sidan har forskningen tydligt identifierat bästa praxis hur förhör av barn bör genomföras. Den här kunskapen behöver nå alla som möter och förhör barn i rättsliga sammanhang, säger Julia Korkman.

Artikeln är öppet tillgänglig och hittas här: Korkman, J. et al. (2024). White paper on forensic child interviewing: Research-based recommendations by the European Association of Psychology and Law. Psychology, Crime & Law.

Rekommendationerna finns också presenterade i ett lättillgängligt format i form av en policy brief som producerats i samarbete med Europas kriminalpolitiska institut HEUNI, kopplat till FN. Policy briefen kommer att översättas till flera språk, däribland svenska.

Kontakt:

Tom Pakkanen (medförfattare), FD, rättspsykolog, Åbo Akademi (svenska)
+358 50 5866 989
tom.pakkanen@abo.fi

Liisa Järvilehto (medförfattare), rättspsykolog, doktorand, Åbo Akademi (finska)
liisa.jarvilehto@abo.fi