Kirjoita tähän hakemasi!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Yhteiseurooppalaiset suositukset lasten kuulemiselle oikeusprosesseissa julkaistu

Euroopan tieteellinen oikeuspsykologian alan verkosto (European Association of Psychology and Law, EAPL) on julkaissut niin kutsutun white paper -suosituksen lasten kuulemisesta oikeusprosesseissa.

Suosituksen on laatinut 34 asiantuntijaa ympäri Eurooppa ja julkaisutyötä johti verkoston tämänhetkinen puheenjohtaja, Åbo Akademin oikeuspsykologian työelämäprofessori Julia Korkman.

Julkaisu tarjoaa 10 suositusta, joiden tavoitteena on lisätä lasten kuulemiskäytäntöjen validiteettia, reliabiliteettia ja lapsiystävällisyyttä ympäri Eurooppaa. Suosituksissa esitellään keskeisiä löydöksiä tehokkaista haastattelumenetelmistä, suositelluista haastattelurungoista sekä varoitetaan vältettävistä käytännöistä.

Suositusten tavoitteena on tukea päätöksentekijöitä ja oikeusprosesseissa toimivia ammattilaisia kehittämään lasten kuulemisen käytäntöjä näyttöön perustuen ja huomioiden oikeusprosessien keskellä olevien lasten erityistarpeet ja oikeudet. Lisäksi suositukset tukevat kasvavaa eurooppalaista Barnahus-toimintaa.

– Kun lapsi joutuu rikoksen, väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi, hänen kertomuksensa muodostavat usein pääasiallisen todisteaineiston. Haastattelumenetelmät vaihtelevat kuitenkin huomattavasti sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Huolestuttavaa kyllä, osa näistä menetelmistä ei perustu näyttöön ja ne voivat olla jopa haitallisia lapsille. Toisaalta tutkimus on selvästi tunnistanut parhaat käytännöt sen suhteen, miten lasten haastatteluja tulisi toteuttaa. Tämä tieto tulisi saada kaikkien niiden tietoon, jotka kohtaavat ja haastattelevat lapsia oikeudellisissa tilanteissa, sanoo Julia Korkman.

Suositusjulkaisun ja kirjoittajatiedot löytyvät kokonaisuudessaan tästä: Korkman, J. et al. (2024). White paper on forensic child interviewing: Research-based recommendations by the European Association of Psychology and Law. Psychology, Crime & Law.

Suosituket on myös julkaistu helposti luettavan tiivistelmän (policy briefin) muodossa yhteistyössä YK:n yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNI:n kanssa. Policy briefiä käännetään parhaillaan useille kielille, mukaan lukien suomeksi.

Yhteystiedot:


Liisa Järvilehto (yhteiskirjoittaja), oikeuspsykologi, tohtorikoulutettava, Åbo Akademi (yhteydenotot suomeksi)
liisa.jarvilehto@abo.fi

Tom Pakkanen (yhteiskirjoittaja), FT, oikeuspsykologi, Åbo Akademi (yhteydenotot ruotsiksi)
+358 50 5866 989
tom.pakkanen@abo.fi