Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Europaforumet i augusti samlar toppolitiker i Åbo under statsministerns ledning

Europaforumet hålls för fjärde gången i Åbo den 25–27 augusti 2021.

Deltagarna i år inkluderar bland andra statsminister Sanna Marin, EU-kommissionär Jutta Urpilainen, utrikesminister Pekka Haavisto, vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko, Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen, partiordförande och riksdagsledamot Jussi Halla-aho samt Europaparlamentarikerna Heidi Hautala, Petri Sarvamaa, Eero Heinäluoma och Miapetra Kumpula-Natri. Under EU-politikernas ledning diskuteras bland annat informationspåverkan, rättsstaten, EU:s roll i att främja digitalisering och förändringar som pågår inom EU.

– Diskussionstemat för årets Europaforum är EU:s och Finlands förändring. Europa grupperar sig inför en politiskt och ekonomiskt historisk återuppbyggnad efter pandemin, säger Anders Blom, arbetslivsprofessor och ordförande för Europaforum i Åbo rf som arrangerar evenemanget.

– Tonvikten ligger på ekonomi. Programmet tar upp Europeiska unionens framtid ur många synvinklar, bland annat den gröna omställningen, EU:s återhämtningsinstrument ur Finlands perspektiv, den inre marknadens utveckling, betydelsen av exportavtal för finländska företag samt EU:s konkurrenskraft jämfört med världen i övrigt efter coronapandemin, säger Niko Kyynäräinen, styrelsemedlem i Europaforum i Åbo rf och livskraftsdirektör för Åbo stad.

Diskussionen kretsar kring EU:s och Finlands förändringar

Årets Europaforum ordnas som ett hybridevenemang i Åbo den sista veckan i augusti 25–27.8.2021. Forumet pågår i tre dagar: onsdagen 25.8 med temat vetenskap, torsdagen 26.8 med diskussioner kring ekonomi och fredagen 27.8 med politik som huvudämne.

Forumet väntas samla gäster från EU-medlemsstaterna, företagsledare, politiska beslutsfattare, forskare, medier och ett stort antal medborgarföreningar. En särskild förhoppning är att unga ska delta aktivt i diskussionen. Även diplomater från andra EU-länder stationerade i Helsingfors väntas delta och bidra med eget program.

Europaforumet är ett nationellt diskussionsforum för samarbete mellan medborgarorganisationer, näringsliv och offentliga aktörer som etablerades på initiativ av universiteten i Åbo. Forumet spelar en stor roll för Åbo stads internationella relationer.

Europaforumet stöds av 14 medlemsorganisationer, varav de senaste är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och Finland i Europa rf. Åbo Akademi är en av arrangörerna.

Europaforumet är dessutom ett underevenemang till Konferensen om Europas framtid. Konferensens mål är att ge människor runt om i Europa möjlighet att göra sina röster hörda för att bygga det som ska att bli morgondagens Europa.

Virtuell evenemangsplattform öppen för alla

Årets Europaforum i augusti går av stapeln på fyra platser: foajén till Åbo stadsteater, hotellet Radisson Blu Marina Palace, ämbetshuset i Åbo och Europaforumets virtuella evenemangsplattform.

Som i fjol sker fysiskt deltagande med inbjudan. Allt program sänds som tidigare år på webben. Det är möjligt att skicka in frågor och kommentarer till live-evenemangen via evenemangsplattformens chatt. Diskussionerna spelas in och läggs senare upp på bland annat YouTube.

Evenemanget planeras och genomförs med hänsyn till gällande myndighetsanvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. Europaforumet förbinder sig även att följa principerna för ansvarsfulla evenemang enligt Clean & Safe Turku.

Ett mera detaljerat program uppdateras på evenemangets webbsida:
https://europeforum.fi/sv/europe-forum/