Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

EU ger arbetsgivarpris till Åbo Akademi

Europeiska kommissionen har tilldelat Åbo Akademi utmärkelsen HR Excellence in Research Award. Utmärkelsen påvisar att Åbo Akademi är en arbetsgivare som aktivt gått in för att utveckla arbetsförhållandena och rekryteringsprocesserna för forskare.

– I vår nya strategi som träder i kraft 2021 slår vi fast att vi vill vara framtidens arbetsplats. Det är ett långsiktigt arbete där den här utmärkelsen bekräftar att vi är på rätt väg, säger Stefan Willför, prorektor vid Åbo Akademi.

 

 

Utmärkelsen följer en knappt två år lång ansökningsprocess som inleddes i januari 2019 och under vilken man i samarbete med forskarna identifierat vad som fungerar bra och vad som kunde förbättras.

För att en organisation ska erhålla utmärkelsen behöver den gå in för att på lång sikt följa principerna i den europeiska stadgan för forskare (European Charter for Researchers) och riktlinjerna för rekrytering av forskare (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Dessa innehåller 40 fundamentala principer angående bland annat etik, urval, social trygghet och utveckling. Dessa har slagits fast av kommissionen för att underlätta arbetet med att skapa attraktiva forskarkarriärer och gynnsamma arbetsvillkor för forskare i Europa.

Åbo Akademi har nu en handlingsplan med 21 åtgärder för att ytterligare förbättra arbets- och rekryteringsprocesserna för forskare fram till utgången av år 2022. Efter det görs nya utvärderingar och planer tre år i taget.

Läs mera om projektet (på engelska): https://www.abo.fi/en/about-abo-akademi-university/come-work-with-us/human-resources-strategy-for-researchers/