Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Interreg Central Baltic logo

Itämeren liikenteen sujuvuutta kehitetään

Pitkät välimatkat ja talouden kasvukehitys asettavat uusia vaatimuksia liikennesuunnittelulle ja ympäristöystävällisempien liikenneratkaisujen toteuttamiselle Itämeren alueella. Tutkimushanke Baltic Loop kehittää ihmisten ja tavaroiden matka- ja kuljetusvirtoja sujuvoittavia ja nopeuttavia ratkaisuja.

Hankkeen tutkijat keskittyvät kolmeen liikennekäytävään ruotsin Örebron ja venäjän Pietarin välillä: pohjoinen reitti Suomen Turun kautta, keskimmäinen reitti Viron Tallinnan kautta ja eteläinen reitti Latvian Riian kautta.

Åbo Akademin teollisuustalouden laitoksen projektipäällikkö Irina Wahlströmin mukaan hankkeessa pyritään hakemaan ratkaisuja kyseessä olevien käytävien liikennevirtoja häiritsevien tekijöiden ja pullonkaulojen lukumäärän ja vaikutusten minimoimiseksi.

– Keskeinen tavoite, matkustus- ja kuljetusaikojen lyhentämisen lisäksi, on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kehittyvät liikennekäytävät sekä lyhentyvät matka-ajat toimivilla yhteyksillä houkuttelevat alueelle myös uutta liiketoimintaa, Wahlström sanoo.

Merenkulku on luonteeltaan kansainvälistä ja yhdistävä, mutta se kärsii tehottomuudesta. Muun muassa pinttyneet toimintatavat ja puutteellinen viestintä aiheuttavat huonoa kapasiteetin hyödyntämistä ja vähäistä lastien yhdistämistä.

Åbo Akademin Meri-tutkimusprofiilin apulaisprofessori Magnus Hellström kertoo, että Åbo Akademin Teollisuustalouden laitoksella keskitytään älykkäisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin merilogistiikan ja satamatoiminnan vaihtoehtoisiin liiketoimintaratkaisuihin ja -malleihin.

– Erityisen tarkastelun kohteena ovat eri keinot ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan huomattavasti vähentää kustakin kuljetustyöyksiköstä aiheutuvia päästöjä, korvata maanteiden tavarakuljetuksia lähimerenkulun kuljetuksilla, stimuloida liiketoimintaa sekä kansallista ja alueellista kilpailukykyä sekä lisäätä Itämeren alueen yhteyksiä kasvattamalla lähimerenkulun joustavuutta, Hellström sanoo.

Itämeren alueen liikenneverkon toimivuuden ja tehokkuuden lisääminen vaatii ymmärrystä liikenneverkon ja -järjestelmän nykytilasta niin paikallisesti kuin muuallakin Itämeren alueella. Parannustoimenpiteiden ja -menetelmien kokonaisvaltainen arviointi ja niiden onnistunut toteutus vaatii rajat ylittävää yhteistyötä, asiantuntemusta sekä tiedonvaihtoa.

Baltic Loop -projektin hankeosapuolet: Turku University of Applied Sciences Ltd. (kordinaattori), Suomi | Region Örebro County, Ruotsi | Vidzeme Planning Region, Latvia | Åbo Akademi University, Suomi | Rīga Planning Region, Latvia | Ventspils High Technology Park Foundation, Latvia | Union of Harju County Municipalities, Viro.

Baltic Loop -projektin budjetti on 1,98 miljoonaa euroa ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Hankkeen kesto on 1.4.2019–30.6.2021.

 

Lisätietoja

Magnus Hellström
Apulaisprofessori, Åbo Akademin teollisuustalouden laitos ja tutkimusprofiili Meri
Sähköposti: magnus.hellstrom@abo.fi
Puhelin: +358 40 737 9980

Irina Wahlström
Projektipäällikkö, Åbo Akademin teollisuustalouden laitos
Sähköposti: irina.wahlstrom@abo.fi
Puhelin: +358 50 394 6961