Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

På lördag kväll, 3.10, fick Vasa Övningsskolas gymnasium meddelande om att en studerande testats positivt för coronaviruset. För att minimera riskerna övergår gymnasiet till distansstudier för två veckor. Alla elever vid övningsskolan, deras vårdnadshavare och skolans personal informerades på söndag förmiddag.

Ledningen följer med situationen och uppdaterar vid behov anvisningarna för Åbo Akademis personal och studerande.