Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Erasmus-hanke LISTiac edistää opettajien kielitietoisuutta

Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta on saanut 1,8 miljoonaa euroa EU-rahoitusta LISTiac-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on edistää opettajien kielitietoisuutta ja siten auttaa oppilaita eri puolilla Eurooppaa menestymään opinnoissa samoilla ehdoilla. Erasmus+-hankkeen nimi LISTiac tulee englanninkielen sanoista Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms.

Åbo Akademi on kansainvälisen LISTiac-hankkeen pääkoordinaattori, ja hankkeen vetäjinä toimivat kielikylpyprofessori Siv Björklund ja erikoistutkija Mari Bergroth.

Hankkeen tavoitteena on antaa oppilaille eri puolilla Eurooppaa samat mahdollisuudet menestyä opinnoissaan. Kouluissa on vaikea muuttaa yksikielisyyteen perustuvia toimintaperiaatteita ja käytäntöjä, vaikka aiheesta on olemassa runsaasti tutkimustietoa ja opettajien käyttöön on kehitetty erilaisia työvälineitä. LISTiac-hankkeella pyritään tavoittamaan erityisesti ne opettajat, jotka eivät opeta kieliaineita.

– Muuttuvassa maailmassa on entistä tärkeämpää, että opettajat osaavat ottaa oppilaiden ja lähiyhteisön eri kielet ja kulttuurit huomioon opetuksessa, sanoo Björklund.

LISTiac-hankkeessa kokeillaan toimintamalleja, joilla haetaan uusia käytännön ratkaisuja. Hankkeessa työskentelee kokopäiväisesti viisi tutkijaa viidestä eurooppalaisesta yliopistosta. Heidän tehtävänään on kehittää, testata ja arvioida reflektiivistä työkalua, joka auttaa tulevia ja nykyisiä opettajia sekä opettajien kouluttajia lisäämään kielitietoisuutta omassa opetuksessaan, ajattelussaan ja asenteissaan. Lisäksi kolme yliopistoa tukee hanketta kenttätutkimuksin. Hanke toimii yhteistyössä Suomen, Portugalin ja Slovenian opetusministeriöiden kanssa.

LISTiac-hanke kohdistuu opettajankoulutukseen useissa monikielisyyden osalta erilaisissa ympäristöissä, jotta voidaan kehittää näyttöön perustuvia toimintatapoja. Hanke koskee sekä opettajankoulutusta että opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta.

Helmikuussa käynnistyneen kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoa (englanniksi) hankkeesta on saatavilla EU:n verkkosivuilla. (Huom! Linkki ei vie suoraan sivulle vaan joudut käyttämään sivuston hakua löytääksesi projektin sivun. Käytä hakuterminä sanaa ”listiac”.)

 

Lisätietoja:

Åbo Akademin kielikylpyprofessori
Siv Björklund
Sähköposti: siv.bjorklund@abo.fi
Puhelin: +358 50 442 5595