Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Åbo Akademi, RMC, Viking Line, ja Kempower loivat yhdessä vihreän meriliikennekäytävän Turun ja Tukholman välille

Vuonna 2022 alkanut innovaatiohanke Decatrip on valmistunut. Hanke mahdollistaa yhden maailman ensimmäisistä vihreistä meriliikennekäytävistä. RMC tutki hankkeessa, miten jo liikenteessä olevia laivoja voitaisiin muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Yhtiöllä on nyt valmius modernisoida laivoja niin, että niiden ympäristöystävällisyys paranee.

Åbo Akademin, Rauma Marine Constructionsin (RMC), Viking Linen, ja Kempowerin yhteinen Decatrip-hanke on saatu päätökseen. Hankkeen tavoittena oli kehittää yksi maailman ensimmäisistä vihreistä käytävistä (green corridor) Turun ja Tukholman väliselle meriliikennereitille. RMC:n roolina oli tutkia, millä tekniikalla Viking Linen aluksia voidaan modernisoida ja miten aluksiin saadaan jälkiasennettua akkuja polttoaineenkulutuksen ja metaanipäästöjen vähentämiseksi.

Hankkeessa tehdyn yhteistyön ansiosta Viking Line pystyy nyt tarjoamaan asiakkailleen aiempaa vähäpäästöisemmän laivamatkan.

– Voimme tarjota biopolttoainetta sekä matkustajille että rahtiasiakkaillemme laskemalla heidän matkastaan aiheutuvat päästöt ja ostamalla heidän matkaansa vastaavan määrän täysin uusiutuvaa biopolttoainetta. Tämä takaa vähäpäästöisyyden, Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoo.

– Decatrip-projekti osoitti, että kestävä merenkulu uusiutuvilla polttoaineilla on mahdollista, mutta se edellyttää sitä, että otat huomioon koko liiketoiminnan ja otat työhön mukaan niin teknologiatoimittajat kuin loppuasiakkaatkin. Me teimme niin ja saimme luotua yhden maailman ensimmäistä vihreistä meriliikennekäytävistä, sanoo Åbo Akademin teollisuustalouden laboratorion tutkimuspäällikkö Magnus Gustafsson.

Myös RMC:n tutkimustyö hankkeessa kantoi hedelmää. Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan hybridiratkaisujen toteuttaminen sekä Turku–Tukholma-reitille että vastaaville reiteille muualla maailmassa on mahdollista nopeallakin aikataululla.

– Laivojen elinkaari on pitkä. Siksi on tärkeää, että jo liikenteessä olevia laivoja voidaan modernisoida hybrideiksi ja näin edistää merenkulun vihreää siirtymää. Hankkeen myötä RMC:llä on kaikki valmiudet tehdä modernisointeja vastaaville reiteille. Suomi on valtiona sitoutunut vihreiden meriväylien perustamiseen ja tämä onnistunut hanke tukee sitä, kertoo RMC:n varatoimitusjohtaja Mika Laurilehto.

Decatripin lisäksi RMC on mukana toisessa meriliikenteen ympäristöystävällisyyteen keskittyvässä hankkeessa, joka tähtää täyssähköisen laivakonseptin luomiseen.

 

Hankekumppanit jatkavat vihreän käytävän kehittämistä

Vuonna 2022 alkanut Decatrip-hanke sai Business Finlandilta osittain rahoitusta. Pääosin hankkeen rahoittivat mukana olleet yritykset.

Jokaisella kumppanilla oli hankkeessa oma tehtävänsä. Viking Line kehitti hankkeen puitteissa kaupallisen mallin, joka perustuu hiilineutraaliin meriliikenteeseen. RMC analysoi, miten jo liikenteessä olevia laivoja voisi päivittää ilmastoystävällisemmiksi. Kempower kehitti laivoihin jälkikäteen asennettavia sähköautojen latauslaitteita. Åbo Akademi kehitti simulaatiomallin, jonka avulla pystytään optimoimaan akkujen ja sähköautojen latauslaitteita. Lisäksi Åbo Akademi analysoi hankkeen yhteiskunnallisia hyötyjä ja kehitti vastaavien hankkeiden analyysiin sopivan viitekehyksen. Hanketta koordinoi PBI Research Institute.

Hankekumppanit jatkavat Turun ja Tukholman välisen vihreän käytävän kehittämistä. Lisäksi hankkeessa arvioitiin konseptin skaalautumispotentiaalia muiden vastaavien käytävien kehittämiseksi.

 

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Magnus Gustafsson, dosentti, tutkimuspäälikko, Teollisuustalouden laboratorio, Åbo Akademi
+358 40 554 0507
magnus.gustafsson@abo.fi

Hanna-Kaisa Koskinen
Viestintäpäällikkö
+358 50 3843660
hanna-kaisa.koskinen@rmcfinland.fi