Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
6.11.2018

Elva vill bli rektor för Åbo Akademi

Mandatperioden för Åbo Akademis rektor Mikko Hupa utgår 31.7.2019. Hupa har meddelat att han inte ställer sig till förfogande för en ny period.

Vid utgången av ansökningstiden 5.11 hade elva personer lämnat in ansökan. Nio av dessa önskar i detta skede av processen att deras namn inte ges offentlighet. De två personer som tillåtit sitt namn att publiceras är professor Mikael Lindfelt och professor Fritjof Sahlström. Båda är för tillfället dekaner vid Åbo Akademi, Lindfelt för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, och Sahlström för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

– Jag är glad att så många starka och kompetenta personer intresserar sig för rektorsuppdraget vid Åbo Akademi. Akademin är ett mångvetenskapligt och internationellt universitet med ett särskilt uppdrag att värna om landets tvåspråkighet och det är särskilt viktigt att ha en stark ledare som har känsla för både vetenskap och utbildning, säger Åbo Akademis styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

Målet är att välja ny rektor inom mars 2019. Styrelsens nomineringsutskott väljer ut de kandidater som kallas på intervju och som senare genomgår en lämplighetsprövning. I februari för universitetskollegiet en diskussion med de utvalda kandidaterna. Akademisamfundet kan följa diskussionen via nätet.

Rektorsperioden omfattar framöver fem år, mot hittills fyra. Den som väljs till rektor ska ha bevisad professorskompetens och den förmåga och yrkesskicklighet som behövs för att sköta rektors uppgifter, samt i praktiken visad god ledarförmåga.

För mera information:
Förvaltningsdirektör
Ulla Achrén
Tel. 050 401 3710


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Åbo Akademi