Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Elias Tillandz-priset tilldelades två förtjänstfulla artiklar om cancerforskning

Elias Tillandz-priset delas årligen ut till bästa vetenskapliga artikel vid BioCity Turku. I år delades priset mellan två artiklar om cancerforskning som publicerats år 2017. BioCity Turkus vetenskapliga råd väljer prismottagarna på förslag av forskarkåren. Priset delades ut i samband med BioCity-symposiet 23.8.2018.

Publikationspriset, som delas ut årligen, har fått sitt namn efter Elias Tillandz (1640–1693), som var professor vid Akademien i Åbo. Tillandz införde de empiriska vetenskaperna i Finland och han publicerade den första vetenskapliga artikeln i Åbo. I priset ingår ett stipendium med stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi. Priset delades i år ut för fjortonde gången.

Forskare utvecklade modell för att förutspå effekten vid behandling av prostatacancer

I den internationella, med hjälp av crowdsourcing förverkligade DREAM Challenge-tävlingen presenterades år 2016 en maskininlärningsmodell som gör det möjligt att förutspå den totala dödligheten under cellgiftsbehandling av en prostatacancerform som är metastaserande och inte svarar på hormonbehandling. Tävlingens vinnare var en tvärvetenskaplig forskargrupp på sju personer, som leds av Tero Aittokallio, professor vid institutionen för matematik och statistik vid Åbo universitet.

Den prognosmodell som gruppen utvecklat innehöll laboratoriemätningar, kliniska variabler och upptäckter från diagnostisk avbildning, samt kombinationer av dessa. I det vinnande laget fanns medlemmar från Åbo universitet, Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM), samt Helsingfors universitets centralsjukhus. Tävlingens resultat visade tveklöst hur den medicinska vetenskapen kan dra nytta av crowdsourcing och öppen tillgång till material från kliniska undersökningar.

– I nästa fas ska vår grupp undersöka om man kan använda modellen för att utvärdera prognosen för sjukhuspatienter, och om den går att tillämpa också på andra former av prostatacancer. Tillsammans med Turun kliininen tutkimuskeskus CRC gör vi, med hjälp av patientmaterial från Åbo universitets centralsjukhus, fortsatta undersökningar för att studera behållningen av prognosmodellen som stöd för kliniska beslut och vid utvecklingen av nya vårdmallar, säger Aittokallio.

Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology.

 

Forskare hittade överraskande likheter mellan cancer och autism

Omfattande screening utförd av akademiprofessor Johanna Ivaskas forskargrupp vid Åbo bioteknikcentrum i syfte att hitta nya gener som styr spridningen av cancer, blottade överraskande likheter mellan hjärnans utveckling och cancertumörers spridning.

I experiment med cellkulturer fann forskarna att proteinet SHANK förhindrar förmågan hos proteinet Rap1 att aktivera cellens vidhäftningsreceptorer, så kallade integriner. Samma mekanism reglerar formen och förgreningen på nervcellernas utskott – drag som man vet att är viktiga både för normal hjärnfunktion och för cancercellers mobilitet.

– Till vår överraskning förhindrade SHANK-proteinet mycket effektivt att cancercellerna fick fäste på underlaget, deras mobilitet och förmåga att tränga in i den omgivande vävnaden. Tidigare har man bara undersökt detta proteins funktion i det centrala nervsystemet och dess roll i cancer var obekant, säger doktorand Johanna Lilja.

– Samma faktorer som reglerar cellens form och förmåga att fästa sig är aktiva i väldigt olikartade celler. I våra experiment märkte vi, i såväl nervceller som i bröstcancerceller, att de gendefekter i SHANK-proteinet som finns hos patienter med autism försvagar proteinets förmåga att förhindra att cellerna fäster sig. Detta är igen ett fint bevis på hur grundforskning ökar kunskapen om många mänskliga sjukdomar, säger Ivaska.

Nästa steg är att ta reda på om SHANK-proteinet kan ha andra effekter på cancercellerna – framför allt på deras tillväxt.

Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Cell Biology.

 

Mera information:
Professor Tero Aittokallio, Åbo universitet, +358 2 333 5686, tero.aittokallio@utu.fi
Akademiprofessor Johanna Ivaska, Åbo universitet, +358 40 5020 812, johanna.ivaska@utu.fi