Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Elever navigerar mellan undervisning och sociala medier i klassrummet

Elever som har sina smarttelefoner påslagna under lektionstid anstränger sig aktivt för att anpassa funktionerna i applikationerna och sättet de använder dem på till den pågående undervisningen. Applikationerna blir en del av klassrummet då eleverna använder dem för att kommunicera med varandra under lektionstid. Det är slutsatserna av en unik undersökning vid Åbo Akademi som fokuserade på användningen av applikationen Snapchat.

Undersökningen baserar sig på 113 timmar videoanalys och skärmdumpade videoinspelningar från elevers smarttelefoner vid en två gymnasieskolor, en i huvudstadsregionen och en i Österbotten 2015–2016. Undersökningen av Snapchat-användning i klassrum är den första i sitt slag som hittills publicerats.
Forskarna ville reda ut på vilket sätt elevernas smarttelefoner och sociala medier fungerar som delar av klassrummet och bidrar till händelserna där. Resultaten visar att eleverna anpassar sitt användande av smarttelefoner och justerar det till en rytm där de kan kommunicera med sina klasskamrater genom att kolla sociala medier, e-post och meddelanden utan att för den delen förlora fokus på undervisningen.

Forskarna kunde konstatera att då en elev får en notifikation på sin telefon är det inte något som nödvändigtvis påverkar vare sig undervisningen eller stör andra elever. Effekten av notifikationen är att eleven som får den tillfälligt, men inte nödvändigtvis, skiftar uppmärksamhetsfokus. Eleverna anpassar sig alltså till att ta del av olika sammanhang med olika rytm samtidigt, som att både följa med i undervisningen men samtidigt delta i en konversation på Snapchat.

Smarttelefonens vara eller icke-vara i klassrummet har diskuterats länge. Resultaten av den här analysen visar att sättet eleverna använder applikationen påverkas och formas av så kallade sociomateriella faktorer i klassrummet, till exempel av den pedagogiska interaktionen med läraren, hur klassrummet är utformat, elevens egen förmåga att anpassa sitt arbete och flexibiliteten hos både mobiltelefonen och applikationen. Forskarna menar att de genom den här analysen lyckats synliggöra vissa mindre sociomateriella sammanhang som lätt går obemärkta förbi i forskning om samtida teknikintensiva lärmiljöer.

I sin artikel diskuterar forskarna också att länken mellan elever och smarttelefoner kopplar lokala klassrum till den globala ekonomin och materiell datainfrastruktur på nya, intensiva sätt. Att applikationerna är en del av vardagen i skolan är till fördel för företagen: ju fler som använder dem, desto bättre.

Artikeln “The device on the desk – a sociomaterial analysis of how Snapchat adapts to and participates in the classroom” har publicerats i tidskriften Learning, media and technology och kan läsas här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439884.2022.2067176

Mera information:
Verneri Valasmo, doktorand vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Telefon: +358 503558746
E-post: verneri.valasmo@abo.fi

Fritjof Sahlström, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Telefon: +358 503247515
E-post: fritjof.sahlstrom@abo.fi

Antti Paakkari, forskardoktor vid Tammerfors universitet
Telefon: +358 504007275
E-post: antti.paakkari@tuni.fi