Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Lukio-opiskelijat navigoivat luokkaopetuksen ja sosiaalisen median välillä

Kun opiskelijoilla on älypuhelimet päällä oppituntien aikana, he pyrkivät aktiivisesti sovittamaan sovellusten toiminnot ja niiden käytön meneillään olevan opetuksen kanssa yhteen. Sovellusten läsnäolo luokkahuoneessa tulee mahdolliseksi oppilaiden aktiivisen mukauttamistyön sekä älypuhelimen ja sovellusten joustavuuden ansiosta. Sovellukset, kuten Snapchat ovat läsnä olevia ”toimijoita” luokassa, jotka vaikuttavat siihen minkälaisiksi luokkahuone käytännöt muotoutuvat. Näihin tuloksiin päädyttiin Åbo Akademissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa ensimmäistä kertaa tarkasteltiin Snapchat-sovelluksen käyttöä luokkatilanteessa.

Tutkimuksessa analysoitiin 113 tuntia videoaineistoa ja opiskelijoiden älypuhelinten näytöltä tallennettuja videoita. Aineisto on kerätty vuosina 2015–2016 kahdessa lukiossa, joista toinen on pääkaupunkiseudulla ja toinen Pohjanmaalla. Nyt julkaistu tutkimus opiskelijoiden Snapchat-sovelluksen käytöstä luokkatilanteessa on toistaiseksi ainoa laatuaan.
Tutkijat selvittivät, millä tavoin lukio-opiskelijoiden älypuhelinten ja sosiaalisen median käyttö on osallisena luokkatilanteessa ja mikä vaikutus sillä on tapahtumiin luokassa. Tulokset osoittavat, että opiskelijat mukauttavat ja rytmittävät älypuhelinten käyttöä siten, että he voivat kommunikoida keskenään, seurata somea, sähköpostia ja viestejä ilman että käynnissä oleva opetus häiriintyy.

Tutkijat totesivat, että kun opiskelijan puhelimeen tulee ilmoitus, se ei välttämättä vaikuta mitenkään opetukseen tai häiritse muita opiskelijoita. Ilmoituksen saapuminen saa aikaan sen, että kyseisen opiskelijan huomion kohde vaihtuu hetkellisesti, mutta sitäkään ei välttämättä tapahdu. Lukiolaiset siis sopeutuvat eri lähteistä tulevan tiedon vastaanottamiseen ja pystyvät näin seuraamaan opetusta ja osallistumaan Snapchat-keskusteluun samanaikaisesti.

Siitä, saavatko älypuhelimet olla päällä luokassa vai ei, on keskusteltu pitkään. Nyt julkaistu tutkimus tarkastelee, miten sosiomateriaaliset tekijät vaikuttavat opiskelijoiden tapaan käyttää älypuhelinten sovelluksia luokkatilanteessa, silloin kun niiden käyttö on sallittu. Sosiomateriaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi oppitunnin pedagoginen vuorovaikutus, luokkahuoneen materiaaliset järjestelyt, sekä puhelimen ja sovelluksen ominaisuudet kuten joustavuus. Tutkijoiden mukaan analyysin avulla onnistuttiin tekemään näkyväksi sellaisia älypuhelimien ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen yksityiskohtia, jotka helposti jäävät huomaamatta nykyisten teknologian täyteisten oppimisympäristöjen tutkimuksessa.

Tutkijat pohtivat artikkelissaan myös, että opiskelijoiden ja älypuhelinten keskinäinen yhteys kytkee yksittäiset luokkahuoneet globaaliin talouteen ja aineelliseen tietoinfrastruktuuriin uudella, intensiivisellä tavalla. Yrityksille on eduksi, että sovellukset ovat osa koulun arkea: mitä useampi niitä käyttää, sitä parempi.

Artikkeli ”The device on the desk – a sociomaterial analysis of how Snapchat adapts to and participates in the classroom” on julkaistu Learning, Media and Technology -lehdessä, ja se on luettavissa verkossa: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439884.2022.2067176

Lisätietoja:
Verneri Valasmo, väitöskirjatutkija, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta, Åbo Akademi
Puhelin: +358 503558746
S-posti: verneri.valasmo@abo.fi

Fritjof Sahlström, dekaani, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta, Åbo Akademi
Puhelin: +358 503247515
S-posti: fritjof.sahlstrom@abo.fi

Antti Paakkari, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Puhelin: +358 504007275
S-posti: antti.paakkari@tuni.fi