Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling: Viljan att låta vaccinera sig mot covid-19 hänger starkt ihop med hur mycket man litar på vaccinens säkerhet

PsM Linda Karlssons doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning onsdag 17.11.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Psychological factors associated with vaccine attitudes and vaccination behaviors.

Viljan att ta vaccin mot covid-19 är starkt kopplat till hur trygga man tror vaccinen är att ta. Det visar resultaten i en doktorsavhandling i psykologi utförd vid Åbo Akademi. I den presenteras studier som undersöker hur gärna finländare hade tagit ett vaccin mot covid-19 i början av coronapandemin, om ett sådant hade funnits tillgängligt och rekommenderats av myndigheter.

Studierna i avhandlingen visar även att ju farligare man anser att covid-19 är, desto mer villig är man att vaccinera sig. De som tvivlade på vaccinets säkerhet var dock ovilliga att vaccinera sig även om de upplevde sjukdomen som farlig.

– Våra resultat tyder på att upplevelsen av hur tryggt vaccinet är väger tyngre i vaccinationsbeslutet än sjukdomens risker, säger avhandlingens författare Linda Karlsson.

Före coronapandemin tänkte man att tveksamhet till vaccin är en följd av att många av de sjukdomar som vaccinen skyddar mot numera är ovanliga och därför inte upplevs hotande. Studierna i denna avhandling visar att människor förhåller sig tveksamt även till coronavaccinen, även om sjukdomen utgör ett allvarligt hot. De flesta finländare som deltog i studierna ansåg att covid-19 är en potentiellt väldigt farlig sjukdom.

I doktorsavhandlingen undersöktes olika psykologiska faktorer kopplade till människors vilja att ta vaccin både innan och under pandemin. Studierna i avhandlingen utfördes som enkätundersökningar riktade till allmänheten samt till hälsovårdspersonal.

Linda Karlsson disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 17 november 2021 kl. 13. Opponent är professor Karen Douglas, University of Kent, Storbritannien och kustos är docent Anna Soveri, Åbo universitet.

Disputationen hålls på adressen auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Linda Cecilia Karlsson är född 27.9.1987 i Pargas, hon avlade studentexamen 2006 vid Pargas svenska gymnasium och magisterexamen i psykologi 2014 vid Åbo Akademi.

Linda Karlsson kan vid behov nås per telefon 0408244119 eller e-post linda.karlsson@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Linda Karlsson (foto: Satu Karmavalo).

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.