Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om virulens- och överlevnadsmekanismer hos borrelia- och klebsiellabakterier

FM Mia Åstrands doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning onsdag 23.6.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Virulence and survival mechanisms in Borrelia and Klebsiella infections – a structural bioinformatics perspective.

Denna avhandling fokuserar på virulens- och överlevnadsmekanismer hos borrelia- och klebsiellabakterier. Borreliabakterierna sprids till människor via fästingar och orsakar sjukdomen borrelios medan klebsiellabakterierna kan orsaka en mängd olika infektioner, bl.a. lunginflammation, och är ofta multiresistenta mot antibiotika. Klebsiellabakterierna är också med på Världshälsoorganisationens lista över bakteriearter som det är mest bråttom att utveckla nya antibiotika för. Det ökande problemet med antibiotikaresistens gör det ytterst viktigt att snabbt utveckla nya sorters läkemedel.

I den här avhandlingen beskrivs proteiner som är viktiga för borrelia- och klebsiellabakteriernas förmåga att infektera människor eller för att konkurrera med andra bakterier. Information på en molekylär nivå om dessa proteiner kan bidra till utvecklingen av nya effektiva behandlingsmetoder för de infektioner som bakterierna orsakar.

Bakterier använder sig av en mängd olika mekanismer för att infektera sin värdorganism och för att konkurrera om utrymme och näringsämnen med andra mikroorganismer. Dessa virulens- och överlevnadsmekanismer baserar sig främst på funktionen hos olika proteiner som utför en mängd mycket specialiserade uppgifter för att säkerställa överlevnad i värdorganismen, genom att t.ex. fästa sig vid värdens vävnader, uppta näringsämnen, undvika immunförsvaret och leverera toxiska substanser. Genom att studera dessa proteiners tredimensionella strukturer på detaljnivå med hjälp av datorbaserade metoder, ger den här avhandlingen en fördjupad förståelse för hur strukturella egenskaper styr ett proteins funktion.

Trots den utbredda användningen av antibiotika orsakar bakteriella infektioner fortfarande en stor mängd sjukdomar och dödsfall i världen. Endast genom att förstå detaljerna i de invecklade mekanismer som används av bakterierna kan vi utveckla effektiva behandlingsmetoder som är inriktade på de mest känsliga delarna.

Mia Åstrand disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13. Opponent är assistant professor Ronnie Berntsson, Umeå Universitet, Sverige och kustos är akademilektor Tiina Salminen, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Mia Karin Åstrand (f. Strandvall) är född 2.6.1985 i Jakobstad. Hon avlade studentexamen 2004 vid Jakobstads gymnasium och filosofie magisterexamen 2010 vid Helsingfors Universitet samt kandidatexamen i farmaci 2016 vid Åbo Akademi.

Mia Åstrand kan vid behov nås per telefon 050 350 2027 eller e-post mia.astrand@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Mia Åstrand

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.