Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om vimentins roll i vävnadsreparation och celltillväxt

Ponnuswamy Mohanasundaram.
Ponnuswamy Mohanasundaram

M.Sc. Ponnuswamy Mohanasundarams doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The role of vimentin in tissue repair and cell growth.

Disputationen äger rum fredagen den 10 mars 2023 kl. 13 i auditorium Pha1, Pharmacity, Österlånggatan 4, Åbo. Opponent är professor Ville Hietakangas, Helsingfors universitet och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Detta avhandlingsarbete ger nya insikter om vimentins roll i vävnadsreparation och celltillväxt. Epitel-mesenkymal transition (EMT) är en normal utvecklingsprocess som förekommer vid sårläkning, cancer och fibros. EMT stöder stamhetsegenskaper genom att öka incidenten av cellproliferation, migration, invasion och utsöndring av extracellulär matrix. Vimentin är ett cytoskeletalt intermediärfilamentprotein som används i stor utsträckning som en EMT-markör. Vimentins roll i EMT är inte grundligt utforskad. Här har vi påvisat att borttagning av vimentinuttrycket försämrar EMT-signalering, cellproliferation, celltillväxt och deposition av extracellulär matrix. mTORC1-signalering spelar en avgörande roll i celltillväxt genom koordinering av näringsämnen och tillväxtfaktorsignalering. Här visade vi att vimentin reglerar translokering av mTORC1 till lysosomer och aktivitet genom reglering av aktiviteten av Rag GTPas. Tillsammans med detta har vi även observerat att vimentin skyddar celler mot reaktiva syrearter.

 

Ponnuswamy Mohanasundaram är född 1988 i Karur, Indien. Han kan vid behov nås per telefon 044 914 2686 eller e-post ponnuswamy.mohanasundaram@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.