Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om verktyg utvecklade för sammanlänkning av mord

Tom Pakkanen

PsM Tom Pakkanens doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application.

Disputationen äger rum fredagen den 18 mars 2022 kl. 15 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo samt via videolänk. Opponent är associate professor Alasdair Goodwill, Ryerson University, Toronto, Kanada och kustos är professor Patrick Jern, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Även om våldet minskar kommer det alltid att krävas betydande resurser för att utreda mord. I vår forskning har vi utvecklat verktyg för att identifiera serier av mord genom att analysera gärningspersonens beteende på brottsplatsen. Med andra ord skapas ett slags psykologiskt fingeravtryck av gärningspersonens beteende, som kan jämföras med det psykologiska fingeravtrycket från andra mord. Fördelen med denna metod är att den är snabbare och billigare än till exempel DNA- eller fingeravtrycksanalys. Dessutom finns det inte alltid tekniska bevis på brottsplatsen, medan beteendeuppgifter vanligtvis alltid finns tillgängliga. Forskningen har utförts på italienska seriemord. Den utvecklade modellen kan till exempel användas för att söka i polisens databas efter mord med de mest likartade brottsplatsbeteendena i förhållande till det fall som utreds. Verktygen kan också användas som stöd för förundersökningen, till exempel för att bedöma om ett svårlöst mord ingår i en serie eller om det rör sig om ett enskilt brott.

Det är ännu inte möjligt att tillämpa de verktyg som utvecklats i Finland som sådana. Resultaten visar dock att verktygen fungerar och är därför ett starkt argument för att de kunde tas i bruk. I en italiensk mordutredning hjälper resultaten till att bedöma hur unikt det psykologiska fingeravtrycket av ett visst mord är. Detta ger i sin tur information om hur stor likheten mellan två eller flera psykologiska fingeravtryck är och hur sannolikt det är att de lämnats av samma gärningsperson. Nästa steg skulle vara att undersöka hur mycket modellen förbättrar effektiviteten av igenkänning av brottsserier i praktiken.

Tom Pakkanen är född 1978 i Vasa. Han kan vid behov nås per telefon 050 586 6989 eller e-post tom.pakkanen@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.