Kirjoita tähän hakemasi!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Tohtorinväitös henkirikosten sarjoittamiseen kehitetystä työkalusta

Tom Pakkanen

PsM Tom Pakkasen väitöskirja oikeuspsykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application.

Väitöstilaisuus järjestetään 18. maaliskuuta 2022 klo 15 osoitteessa Stora auditoriet, ASA-huset, Vänrikinkatu 3, Turku ja sitä voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii associate professor Alastair Goodwill, Ryerson University, Toronto, Kanada ja kustoksena professori Patrick Jern, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Vaikka väkivalta onkin vähenemässä, henkirikosten tutkinta vaatii aina huomattavia resursseja. Tutkimuksessamme olemme kehittäneet työkaluja henkirikosten sarjoittamiseen tekijän rikospaikkakäyttäytymistä analysoimalla. Toisin sanoen, henkirikoksen tekijän käyttäytymisestä luodaan eräänlainen psykologinen sormenjälki, jota voidaan verrata toisten henkirikosten psykologiseen sormenjälkeen. Menetelmän etu on, että se on nopeampi ja halvempi kuin esimerkiksi DNA- tai sormenjälkianalyysit. Teknistä näyttöä ei myöskään rikospaikalta aina saada, kun taas käyttäytymistietoa on yleensä aina saatavissa. Tutkimuksen aineistona on käytetty italialaisia sarjahenkirikoksia. Kehitetyn mallin avulla voidaan esimerkiksi poliisin tietokannasta etsiä tutkinnassa olevan tapauksen kanssa rikospaikkakäyttäytymiseltään samanlaisimmat henkirikokset. Työkaluja voidaan myös käyttää esitutkinnan tukena muun muassa arvioitaessa, onko vaikeasti selvitettävä henkirikos osa sarjaa vai yksittäinen rikos.

Kehitettyjen työkalujen sovellus Suomessa ei vielä sellaisenaan ole mahdollista. Tulokset kuitenkin osoittavat työkalujen toimivuuden ja ovat täten vahva argumentti niiden käyttöönotolle. Italialaisessa henkirikostutkinnassa tulokset auttavat arvioimaan, kuinka ainutlaatuinen tietyn henkirikoksen psykologinen sormenjälki on. Tämä puolestaan antaa tietoa siitä, kuinka vahva yhtäläisyys kahdella tai useammalla psykologisella sormenjäljellä on ja miten todennäköisesti ne ovat saman rikollisen tekemiä. Seuraava askel olisi tutkia, kuinka paljon malli tehostaa rikossarjojen tunnistamista käytännössä.

Tom Pakkanen on syntynyt 1978 Vaasassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 586 6989 ja sähköpostitse osoitteesta tom.pakkanen@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.