Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om vårdande i kreativt skrivande

Johanna Sandbäck Forsell.
Johanna Sandbäck Forsell

HvM Johanna Sandbäck Forsells doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Caring in Creative Writing.

Disputationen äger rum fredagen den 29 september 2023 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa, samt via videolänk. Opponent är biträdande professor Lina Palmér, Högskolan i Borås, Sverige och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Denna forskning studerar vårdande i kreativt skrivande. Forskningens perspektiv är vårdvetenskapligt och förankrat i den Caritativa vårdteorin enligt Katie Eriksson. 

Avhandlingens närmelsesätt är hermeneutiskt. I fyra delstudier deltar informanter med erfarenhet av kreativt skrivande. Avhandlingen inleds med en fallstudie där texter från en informants mångåriga skrivande för välmående analyserats med hermeneutisk analysmetod. I den andra studien har material samlats in via webbformulär till skrivcommunities, samt via dagbok av medlemmar i skrivgrupper. Analysmetoden som används är tematisk analys. I den tredje studien analyseras tre skrivvägledares självbiografiska verk och skrivguider med tematisk nätverksanalys. I den sista delstudien har sju hobbyskribenters skrivna utsagor om skrivandets betydelse insamlats och analyserats med hermeneutisk metod för förståelse. 

Avhandlingens resultat visar att vårdande för den som skriver finns i relation till en själv, till tillvaron och tiden i livet. Vårdande i kreativt skrivande är självförståelse och personlig utveckling. Deltagarna formar en ödmjuk hållning till livets förgänglighet. Vårdande är även mental rörlighet, att pendla mellan det förgångna, nuet, och planera framåt. 

Avhandlingen lyfter fram vårdande som kopplat till att finna mod inför utmaningar. Resultatet visar även vårdande som autenticitet, att vara sig själv och medveten om vad som är av betydelse i livet. Enligt resultatet kan livet kontras med både tacksamhet och ödmjukhet. Frihet är vårdande och kan främja upplevelser av helhet när tillvaron splittras. Forskningen bidrar till den vårdvetenskapliga grundforskningen om vårdande. Samtidigt är kunskapen användbar i professionell vård för att stödja självvård. 

 

 

Johanna Sandbäck Forsell är född 1976 i Perho. Hon kan vid behov nås per e-post johanna.sandbackforsell@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.