Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
6.2.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om utveckling av potentiella nya antidepressiva läkemedel

FM Patrik Hollós doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning onsdag 13.2.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Novel tools to investigate and control JNK function in models of anxiety and depression.

Arbetet som presenteras i den här doktorsavhandlingen behandlar stressaktiverat proteinkinas JNKs funktion i modeller för ångeststörning och depression. Dessa sjukdomar utgör en stor börda för både samhälle och ekonomi. Nuvarande terapi för de här komplexa sjukdomarna är otillräckliga eftersom de tillgängliga läkemedlen riktar sig mot likartade biologiska mekanismer.

Den här avhandlingen pekar på JNK-signalering som ett potentiellt mål för utveckling av nya antidepressiva läkemedel. Genom att utnyttja ljusaktiverade genetiska verktyg visades JNK vara en effektor för aktin-dynamik i dendrittaggar; strukturer som är viktiga för nervcellens synaptiska aktivitet. Genom att modulera JNK-aktiviteten i dendrittaggar kunde de negativa effekterna av stresshormonet kortikosteron på synapserna förhindras. Avhandlingsarbetet demonstrerar också att inhibering av JNK i bara några hundra av hippocampus nyfödda celler är tillräckligt för att minska depressivt beteende hos möss, vilket identifierar JNK som en molekylär drivare av aversivt beteende. Slutligen visade fotometrisk studie av nervcellsaktivitet att JNK i nyfödda celler i hippocampus kan påverka nervcellaktiviteten i hippocampus CA3-område i korrelation med förändringar i ångestrelaterat beteende hos möss. En ökad förståelse av de förändringar i nervnätverk som kontrolleras av JNK kan öppna nya möjligheter att behandla affektiva störningar.

Patrik Hollós disputerar onsdagen den 13 februari 2019 kl. 13 i auditorium Pha I, Pharmacity, Österlånggatan 4, Åbo. Opponent är associate professor Maurizio Popoli, University of Milan, Italien och kustos är biträdande professor Diana Toivola, Åbo Akademi.

Patrik Hollós är född 1.10.1987 i Budapest, Ungern. Han avlade studentexamen 2006 vid Budai Középiskola i Ungern, B.Sc.-examen vid University of Debrecen, Ungern, 2011 och M.Sc.-examen vid Åbo Akademi, 2013.

Patrik Hollós kan vid behov nås per telefon 050 466 6859 eller e-post patrik.hollos@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/167176?locale=lsv

Patrik Hollós
Patrik Hollós

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör