Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
6.2.2019
Åbo Akademi
Väitös 

Tohtorinväitös uusista mahdollisuuksista mielialahäiriöiden hoitoon

FM Patrik Hollósin väitöskirja solubiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa keskiviikkona 13.2.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Novel tools to investigate and control JNK function in models of anxiety and depression.

Väitöskirjassa esitetty työ tutkii stressi-aktivoidun proteiinikiinaasi JNK:n toimintaa ahdistuneisuus- ja masennusmalleissa. Nämä sairaudet ovat huomattava rasitus yhteiskunnalle ja taloudelle. Terapiavaste näissä monimuotoisissa taudeissa on usein riittämätön, sillä kaikki nykyiset lääkkeet vaikuttavat samankaltaisten biologisten mekanismien kautta.

Tässä työssä osoitetaan, että JNK-signaalikaskadi voisi olla uusien antidepressiivisten lääkeaineiden kehityskohde. Valoresponsiivisia geneettisiä työkaluja käyttäen, huomattiin JNK:n toimivan aktiinidynamiikan efektorina dendriittien okasissa, jotka ovat synaptisessa toiminnassa välttämättömiä solujen alaosastoja. Muokkaamalla näiden alaosastojen JNK-aktiivisuutta pystymme estämään stressihormoni kortikosteronin aiheuttamat synapsituhot. Lisäksi, JNK:n estäminen vain muutamassa sadassa vastasyntyneessä hippokampuksen solussa lieventää masennuksenkaltaista käyttäytymistä hiirillä, mikä osoittaa JNK:n olevan aversiivisen käyttäytymisen molekulaarinen ajuri. Lopuksi, fotometristä menetelmää käyttäen, tutkimustyö osoittaa, että hippokampuksen vastasyntyneissä soluissa oleva JNK pystyy muokkaamaan hiirten ahdistuneisuuskäyttäytymiseen korreloivaa hermoaktiivisuutta hippokampuksen CA3-alueella. JNK:n säätelyn alaisten hermoverkkojen parempi ymmärtäminen saattaa avata uusia mahdollisuuksia mielialahäiriöiden hoitoon.

Patrik Hollós väittelee tohtoriksi keskiviikkona 13. helmikuuta 2019 klo 13 osoitteessa auditorio Pha I, Pharmacity, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku. Vastaväittäjänä toimii associate professor Maurizio Popoli, University of Milan, Italia ja kustoksena apulaisprofessori Diana Toivola, Åbo Akademi.

Patrik Hollós on syntynyt 1.10.1987 Budapestissa, Unkarissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2006 Budai Középiskola -koulussa, Unkarissa, B.Sc.-tutkinnon University of Debrecen -yliopistossa, 2011 ja M.Sc.-tutkinnon Åbo Akademissa, 2013.

Patrik Hollós on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 466 6859 ja sähköpostitse osoitteesta patrik.hollos@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/167176?locale=lfi

Patrik Hollós

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja