Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om utvecklandet av en tryckbar cellodlingsplattform

Diosángeles Soto Véliz.
Diosángeles Soto Véliz

MSc (Tech.) Diosángeles Soto Véliz doktorsavhandling i pappersförädling framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Printable cell growth platform for the assessment of biomaterial–cell interactions. A focus on patterns and mineral pigments. 

Disputationen äger rum fredagen den 17 februari 2023 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Elena Martínez Fraiz, Institute for Bioengineering of Catalonia, Spanien och kustos är professor Martti Toivakka, Åbo Akademi. 

 

Sammanfattning


I denna avhandling utvecklades ett nytt cellodlingsplattformskoncept, som är kompatibelt med olika tryck- och ytbehandlingstekniker. I människokroppen dikterar cellens omgivning dess beteende. Till exempel kan ytegenskaper som jämnhet, porositet, topografi och kemiska egenskaper påverka cellers öde, från delning till celldöd. Förståelsen av cellens öde är nyckeln till att utreda mekanismerna bakom hälso- och sjukdomstillstånd i människokroppen. I traditionell cellodling används plana plastytor som skiljer sig markant från cellernas fysiologiska miljö. Detta leder till svårigheter att använda laboratorieresultat i klinisk patientvård, och till kostsamma misslyckanden och försenade terapier. En fördel med den utvecklade cellodlingsplatformen är möjligheten att modifiera egenskaperna hos de ytor som är i kontakt med cellerna. Tillämpbarheten av plattformen demonstrerades genom att använda vaxtryckning för styrning av cellernas organisering, och genom att studera interaktioner mellan mineraler och celler. Plattformens lämplighet för cancercellsforskning undersöktes. Målet med arbetet var att förbättra in vitro-utvärderingen av cellinteraktioner genom att utveckla en lätt modifierbar cellodlingsplattform som är kompatibel med både laboratorieforskning och storskalig tillverkning.

Diosángeles Soto Véliz är född 1992 i Acarigua, Venezuela. Hon kan vid behov nås per e-post diosangeles.sotoveliz@abo.fi. 

 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.