Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
15.2.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om utnyttjandet av förnybar biomassa för hållbar vätgasproduktion

MSc Lidia Godinas doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning fredag 22.2.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Aqueous-Phase Reforming of Renewable Polyols for Sustainable Hydrogen Production.

Väte är ett av framtidens miljövänliga bränslealternativ, som omvandlas till rent vatten då det förbränns, medan dagens traditionella bränslen bildar koldioxid (CO2), som är en växthusgas. Dagens bensin produceras av fossila ämnen, vilka har bildats av kol under miljontals år. Detta bundna kol släpps ut i atmosfären då bensin används, och bidrar direkt till den globala uppvärmningen.

I dagens läge produceras vätgas i liten skala genom elektrisk klyvning av vatten, samt genom ångreformering av naturgas (metan). Kostnaden för den elektrolytiska processen är cirka dubbelt så stor jämfört med reformering av naturgas. Den största nackdelen med reformeringsmetoden av naturgas är användningen av fossila råvaror. Med tanke på hållbar utveckling, vore det därför viktigt att utveckla en alternativ produktionsmetod av vätgas.

Förnyelsebar biomassa kan utnyttjas för vätgasproduktion genom vattenfasreformering. Metoden tillämpar omvandling av vattenlösningar innehållande vissa organiska föreningar, genom att använda övergångsmetaller som katalysatorer. En katalysator är ett ämne som försnabbar en reaktion utan att själv förbrukas under reaktionsförloppet. I doktorsarbetet har flera olika alkoholer och polyoler som råvara för vattenfasreformering studerats. Dessutom har olika typer av katalysatorer, reaktormodellering, processdesign, och makroekonomin undersökts.

Man kan nu förstå hur denna komplicerade process uppför sig på molekulär nivå, och reaktionsmekanismerna har klargjorts. I slutskedet av doktorsarbetet utfördes processberäkningar som avslöjar att då man utför vattenfasreformering av sorbitol är kostnaden för vätgasproduktion sju gånger högre jämfört med ångreformering av metan. Det bästa sättet att få vattefasreformering industriellt lockande är ifall man kunde producera polyoler med ett väsentligt billigare ursprung, t.ex. utgående från skogsbiomassa och annan biomassa som innehåller lignocellulosa.

Lidia Godina disputerar fredagen den 22 februari 2019 kl. 13 i Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor professor Sébastien Paul, École Centrale de Lille, Frankrike, och kustos är professor är Dmitry Murzin, Åbo Akademi.

Lidia Godina är född 18.9.1989 i Dolgoprudnij, Moskva oblast. Hon avlade studentexamen 2006 vid Fizteh-litsey N11, Dolgoprudnij och Master of Science-examen vid Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia 2012.

 

Lidia Godina kan vid behov nås per telefon 044 988 2407eller e-post lidia.godina@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/167667?locale=lsv

Lidia Godina
Lidia Godina

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Pamela Friström
Informatör