Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
15.2.2019
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös vedyn tuottamisesta uusiutuvasta  biomassasta

MSc Lidia Godinan väitöskirja teknillisen kemian ja reaktiotekniikan alaltaesitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 22.2.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Aqueous-Phase Reforming of Renewable Polyols for Sustainable Hydrogen Production.

Vety on lähitulevaisuuden polttoaine, jonka palaessa muodostuu ainoastaan puhdasta vettä. Tämä tekee vedystä erinomaisen vaihtoehdon perinteisille fossiilisille polttoaineille, jotka poltettaessa tuottavat hiilidioksidia ja näin osaltaan kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Tällä hetkellä vetyä tuotetaan pienessä mittakaavassa vedestä sähkön avulla ja pääasiallinen tuotanto tapahtuu höyryreformoinnilla maakaasusta. Vedestä tuotettu vety on noin kaksi kertaa kalliimpaa, kuin höyryreformoinnilla tuotettu. Maakaasun höyryreformointi perustuu silti edelleen fossiilisiin raaka-ainelähteisiin, joten vaihtoehtoisten vedyntuotantomenetelmien etsiminen on tärkeää kuljettaessa kohti ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja.

Uusiutuvasta biomassasta voidaan tuottaa vetyä vesifaasireformoinniksi kutsutulla menetelmällä. Menetelmässä hyödynnetään siirtymämetallikatalyyttejä, jotka toimivat orgaanisten yhdisteiden vesiliuoksissa verrattain matalissa lämpötiloissa. Katalyytti on aine, joka kiihdyttää reaktiota, ilman että se itsessään kuluu reaktion aikana. Väitöstyössä tutkittiin vesifaasireformointia sekä yksi- että moniarvoisilla alkoholeilla ja pyrittiin löytämään tuotantoprosessin kannalta kaikkein tehokkain katalyytti. Lisäksi tutkittiin reaktorin mallintamista, prosessisuunnittelua, sekä tehtiin teknillistaloudellinen analyysi, jonka perusteella oli mahdollista arvioida tuotetun vedyn hinta.

Kattavien tutkimusten ansiosta tämä monimutkainen prosessi ymmärretään molekyylitasolla ja reaktiomekanismien osalta. Väitöstutkimuksen viimeisenä vaiheena tehtiin prosessilaskelmat, jotka osoittivat sorbitolin vesifaasireformoinnin kustannusten olevan seitsemän kertaiset maakaasun höyryreformointiin nähden. Paras tapa parantaa vesifaasireformoinnin taloudellisuutta teollisuuden näkökulmasta on etsiä keinoja tuottaa tarvittavia yksi- ja moniarvoisia alkoholeja huomattavasti edullisemmin. Tämä onnistuu hyödyntämällä maa- ja metsäteollisuudelta sekä yhdyskunnilta ylijäävä biomassa.

Lidia Godina väittelee tohtoriksi perjantaina 22. helmikuuta 2019 klo 13 osoitteessa auditorio Salin, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Sébastien Paul, École Centrale de Lille, Ranska ja kustoksena professori Dmitry Murzin, Åbo Akademi.

Lidia Godina on syntynyt 18.9.1989 Dolgoprudnyissä, Moskovan alueella, Venäjällä.Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2006 Fizteh-litsey N11 -lukiossa, Dolgoprudnyissä,Venäjällä ja insinööri ja Master of Science –tutkinnon Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia –yliopistossa, Venäjällä 2012.

Lidia Godina on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 988 2407 ja sähköpostitse osoitteesta lidia.godina@abo.fi.

 

Väitöskirja on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/167667?locale=lfi.

Lidia Godina
Lidia Godina

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Pamela Friström
Tiedottaja