Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om unga finländares politiska deltagande

Janette Huttunen, foto: Säde Puusa.

PM Janette Huttunens doktorsavhandling i statskunskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Young people, democracy and political participation. Four perspectives on younger citizens’ democratic engagement in Finland.  

Disputationen äger rum onsdagen den 25 maj kl. 13 i Stora auditoriet, Asa-huset, Fänriksgatan 3, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Laura Morales, Science Po (Paris Institute of Political Studies), Frankrike och kustos är docent Henrik Serup Christensen, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Denna artikelavhandling handlar om ungas politiska deltagande och deras förhållande till demokratin i Finland. Det finns ofta oro för ungas politiska deltagande. Unga röstar mindre i val och även deras stöd för demokrati som system har misstänkts. Å andra sidan anses unga vara politiskt aktiva i så kallade nya former av deltagande. De fyra artiklar som avhandlingen består av undersöker ungas stöd till demokrati och ser på nya former av deltagande i form av medborgarinitiativet och klimatstrejkrörelsen. 

Resultaten av avhandlingen antyder att finska unga stöder demokratin och dess institutioner och föredrar institutionaliserade former av deltagande mera än ofta förväntas. Avhandlingens resultat visar att de yngsta generationerna i Finland (Y- och Z-generationerna) stödjer demokratin lika mycket som de äldre generationerna (X-generationen och Baby Boomer). Millennialer (Generation Y) är mer aktiva än äldre generationer i att använda medborgarinitiativet, en påverkningskanal som funnits sedan 2012 som ger medborgarna möjlighet att påverka lagstiftningen. Anmärkningsvärt är att millennialernas användning av medborgarinitiativet inte förklaras av de typiska socioekonomiska faktorerna som förklarar politiskt deltagande, dvs. medborgarinitiativet används också av sådana millennialer som vanligtvis inte deltar politiskt. 

Dessutom tyder resultaten på att trots sin egen protestverksamhet förespråkar de unga aktivister som har deltagit i Fridays for Future-klimatstrejkrörelsen representativ demokrati i Finland. De unga aktiva ser val som den främsta kanalen för inflytande och vill inte har mer eller mer aktiva verksamhetsformer för sin politiska aktivism. Istället vill dessa unga ha en bättre fungerande representativ demokrati och beslutsfattare som lyssnar på dem. 

Dessutom undersöker avhandlingen mediediskussionen kring den mycket uppmärksammade klimatstrejkrörelsen Fridays for Future. 

Janette Karoliina Huttunen är född 1992 i Helsingfors. Hon kan vid behov nås per telefon 044 202 0692 eller e-post janette.huttunen@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.  

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.