Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös nuorten suomalaisten poliittisesta osallistumisesta

Janette Huttunen, kuva: Säde Puusa.

VTM Janette Huttusen väitöskirja valtio-opin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. 

Väitöskirjan otsikkona on Young people, democracy and political participation. Four perspectives on younger citizens’ democratic engagement in Finland.  

 Väitöstilaisuus järjestetään keskiviikkona 25. toukokuuta 2022 klo 13 osoitteessa Stora auditoriet, Asa-talo, Vänrikinkatu 3, Turku. Väitöstilaisuutta voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii professori Laura Morales, Science Po (Paris Institute of Political Studies), Ranska ja kustoksena dosentti Henrik Serup Christensen, Åbo Akademi. 

Yhteenveto

Tämä artikkeliväitöskirja käsittelee nuorten poliittista osallistumista ja suhdetta demokratiaan Suomessa. Nuorten poliittisesta osallistumisesta ollaan usein huolissaan. Nuoret äänestävät vähemmän vaaleissa ja nuorten tukea (edustukselliselle) demokratialle järjestelmänä on myös epäilty. Toisaalta nuorten ajatellaan olevan poliittisesti aktiivisia niin kutsutuissa uuden osallistumisen muodoissa. Väitöskirjan neljässä artikkelissa tarkastellaan nuorten tukea demokratialle sekä uusia osallistumisen muotoja kansalaisaloitteen ja ilmastolakkoliikkeen muodossa. 

Tulokset viittaavat siihen, että suomalaiset nuoret tukevat demokratiaa ja sen instituutioita ja suosivat institutionaalisia osallistumisen muotoja enemmän kuin usein odotetaan. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että nuorimmat sukupolvet Suomessa (Y- ja Z-sukupolvet) tukevat demokratiaa yhtä paljon kuin vanhemmatkin sukupolvet (X-sukupolvi ja suuret ikäluokat). Millenniaalit (Y-sukupolvi) käyttävät vanhempia sukupolvia aktiivisemmin kansalaisaloitetta, vuodesta 2012 käytettävissä ollutta poliittisen osallistumisen muotoa, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa lainsäädäntöön. Merkittävää on, että tyypilliset poliittista osallistumista selittävät sosioekonomiset tekijät eivät selitä millenniaalien kansalaisaloitteen käyttöä, eli kansalaisaloitetta käyttävät myös sellaiset millenniaalit, jotka eivät tyypillisesti osallistu poliittisesti. 

Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että nuoret Fridays for Future ‑ilmastolakkoliikkeeseen osallistuneet aktiivit suosivat omasta protestiliikeaktiivisuudestaan huolimatta edustuksellista demokratiaa Suomessa. He kokevat vaalit tärkeimmäksi vaikuttamiskanavaksi, eivätkä kaipaa lisää tai aktiivisempia toiminnanmuotoja poliittiselle aktivismilleen. Sen sijaan nämä nuoret haluavat paremmin toimivaa edustuksellista demokratiaa ja päättäjiä, jotka kuuntelevat heitä. 

Lisäksi väitöskirjassa tarkastellaan paljon huomiota saaneen Fridays for Future ‑ilmastolakkoliikkeen ympärillä käytyä mediakeskustelua. 

Janette Karoliina Huttunen on syntynyt 1992 Helsingissä. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 202 0692 ja sähköpostitse osoitteesta janette.huttunen@abo.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.   

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.