Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om tv-underhållning och amerikansk politik på 1970-talet

FM Oscar Winbergs doktorsavhandling i allmän historia framläggs till offentlig granskning fredag 15.10.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Archie Bunker for President: Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s.

Massmedia och underhållning har en central roll i amerikansk politik. Den media- och underhållningsdrivna politik som präglar Förenta staterna idag är en direkt följd av de politiska kamperna som på 1970-talet fördes om tv-underhållning. Inget program var lika omtvistat som All in the Family (CBS, 1971–1979). Genom att göra tv-underhållning till ett forum för politik förvandlade All in the Family politiska kampanjer, institutioner och rörelser. 1970-talet var en tid av förändring inom tv och politik. Gamla normer raserades och nya maktcentrum uppstod. Inom tv vann producenterna inflytande på bekostnad av tv-nätverken. Inom politiken vann konsulter och intressegrupper inflytande på bekostnad av de politiska partierna. Som följd markerade All in the Family inte endast ett nytt kapitel i tv-historia utan även i politisk historia.

Aktivister och politiker vände sig till Hollywood övertygade om att tv-underhållning åtnjöt ett betydande inflytande över tittarna. Både aktivister och politiker samarbetade med tv-producenter för att påverka hur tv-underhållning behandlade politiska och omtvistade sociala frågor. Samtidigt använde politiska intressen tv-underhållningen för att vinna stöd för sin agenda på såväl gräsrotsnivå som i kongressen. I hopp om att kunna förvandla tittare till väljare förlitade sig politiska kandidater på de populära tv-karaktärerna i sina valkampanjer. Medan liberala politiker och aktivister knöt nära band till Hollywood motsatte sig den växande konservativa rörelsen allt mera underhållningsbranschen. Konservativa politiker och aktivister förde kampanj för att begränsa politiskt liberalt innehåll i tv-underhållning och demonisera Hollywood som elitistisk och liberal. Den röda tråden i alla dessa kampanjer och kamper var All in the Family.

Oscar Winberg disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 15 oktober 2021 kl. 18. Opponent är professor Heather Hendershot, Massachusetts Institute of Technology, USA och kustos är professor Holger Weiss, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Oscar Henrik Birger Winberg är född 20.7.1986 i Åbo. Han avlade studentexamen 2006 vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, kandidatexamen i humanistiska vetenskaper vid Åbo Akademi 2013 och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi 2014.

Oscar Winberg kan vid behov nås per telefon +358 40 575 4027 eller e-post oscar.winberg@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Oscar Winberg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.