Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
23.2.3018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om tillämpningar av nanomaterial för cancercellsavbildning

FM Neeraj Prabhakars doktorsavhandling i biovetenskap med inriktning farmaci framläggs till offentlig granskning fredag 2.3.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Multimodal imaging probes and delivery systems for cancer nanomedicine.

Nanoteknik är ett spännande nytt område inom vetenskapen, med många potentiella tillämpningar inom medicin. Nanoteknik kan definieras som vetenskap och teknik involverad i design, syntes, karakterisering och tillämpningar av material med storlekar på nanoskalan. Dessa nanoskopiska material kan utformas för att växelverka med celler och vävnader på molekylär nivå, för tillämpningar inom medicin och fysiologi med hög grad av funktionell specificitet, vilket möjliggör integration mellan teknik och biologiska system. De anmärkningsvärda tillämpningarna av nanomaterial innefattar fluorescerande biologiska avbildningsmedel, gen- och läkemedelsadministrationssystem, bio-detektion av patogener, detektering av proteiner, tydning av DNA-strukturer, vävnadsteknik, tumördiagnostisering, separation och rening av biologiska molekyler och celler och förbättring av MRT-kontrast i medicinsk avbildning. Noggrann kontroll och manipulation av nanomaskineriet inuti celler kan leda till bättre förståelse av cellmekanismerna i levande celler samt utvecklingen av avancerad teknik för tidig diagnos och behandling av olika sjukdomar.

I avhandlingen betonas tillämpningar av nanomaterial för cancercellsavbildning och läkemedels/siRNA-administrering. Studierna har utförts med naturligt fluorescerande kolbaserade nanopartiklar (nanodiamanter, ND och nanografenoxid, nGO) för att utvärdera deras lämplighet för cancercellsavbildning (in vivo och in vitro). Man har utvärderat rollen av organiska ytmodifieringar för att förbättra de optiska egenskaperna hos nGO-partiklar för in vivo-avbildning. Vidare har man utvärderat nya system för effektiv transport av terapeutiska molekyler till cancerceller, med användning av ett nanodiamant (ND)-kiseldioxid (MSN)-kompositmaterial (ND@MSN) för läkemedelsdosering och mesoporösa kiseldioxid nanopartiklar (MSN) med redox-responsiva länkare för transport av siRNA.

Resultaten som erhållits i avhandlingen bidrar med ny kunskap för utveckling av förbättrade strategier för cancercellsavbildning och läkemedelsadministrering. Rollen och effekterna av olika ytfunktionaliseringsmetoder har diskuterats i stor utsträckning i sammanhang relevanta för cancercellsavbildning. De utvecklade läkemedels- / siRNA-administreringssystemen ger en glimt av några lösningar för det allt mer komplexa och utmanande området cancermedicinering.

Neeraj Prabhakar disputerar fredagen den 2 mars 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Matthias Nees, Heidelberg University, Tyskland och kustos är professor Jessica Rosenholm, Åbo Akademi.

Neeraj Prabhakar är född 17.2.1983 i Patna, Indien. Han avlade studentexamen 2000 vid National College i Patna, Indien, Bachelor in Engineering-examen vid Indian Institute of Space Science and Technology i Hyderabad, Indien 2006, M.Sc.-examen i Biomedical Sciences vid Sheffield Hallam Universityi Storbritannien 2008 och M.Sc.-examen i Biomedical Imaging vid Åbo Akademi 2013.

Neeraj Prabhakar kan vid behov nås per telefon 046 545 4684 eller e-post neeraj.prabhakar@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/149454?locale=lsv

Neeraj Prabhakar
Neeraj Prabhakar

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör