Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om tidig utlösning

PsM Daniel Ventus doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning fredag 18.10.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Diagnosis, etiology, and psychobehavioral treatment of premature ejaculation.

I dagsläget får många män som lider av tidig utlösning höra att deras problem är kroniskt. Resultat från en avhandling i psykologi vid Åbo Akademi väcker frågan hur stabila symptomen är över tid. Forskarna har nu för första gången under tre år följt en grupp diagnosticerade män som inte genomgått någon behandling. Bland dessa varierade symptomen betydligt över tid.

”Synen på problemet som livslångt går hand i hand med att se det som obotligt. Därför erbjuds ofta behandling med mediciner ämnade att dämpa symptomen snarare än att söka bestående förändringar. Många upplever att dessa mediciner har biverkningar eller inte har tillräckligt bra effekt”, säger avhandlingens författare Daniel Ventus.

I samarbete med forskare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utvärderade Ventus effekten av att utföra ett slags onaniövningar tillsammans med en vibrator. Resultaten visade att sex veckors behandling i många fall ledde till märkbart förlängd tid till utlösning, ökade upplevelser av att kunna kontrollera tidpunkten för utlösning och minskat lidande. Effekten kvarstod vid uppföljning tre månader senare.

Cirka en fjärdedel av alla män rapporterar att de får utlösning tidigare än de önskar. De flesta av dessa får ändå utlösning vid samlag i genomsnittlig tid, vilket är ungefär fem minuter. Ofrivillig tidig utlösning är kopplat till bland annat sämre självkänsla, ångest och relationsproblem.

Kopplingar mellan livsstilsfaktorer och tidig utlösning undersöktes också i avhandlingen. Resultaten visade att de som var mer fysiskt aktiva hade mindre problem med tidig utlösning. Detta är i linje med ett flertal tidigare studier som hittat liknande samband, och belyser vikten av en hälsosam livsstil.

Daniel Ventus disputerar fredagen den 18 oktober 2019 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor David Rowland, Valparaiso University, USA, och kustos är biträdande professor Patrick Jern, Åbo Akademi.

Daniel Ventus är född 4.3.1989 i Esbo. Han avlade studentexamen 2008 vid Korsholms gymnasium och PsM-examen 2017 vid Åbo Akademi.

Daniel Ventus kan vid behov nås per telefon 046 921 6121 eller e-post daniel.ventus@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/171410?locale=lsv.

Daniel Ventus
Daniel Ventus

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.