Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös ennenaikaisesta siemensyöksystä

PsM Daniel Ventusin väitöskirja psykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 18.10.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Diagnosis, etiology, and psychobehavioral treatment of premature ejaculation.

Monet ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivät miehet saavat kuulla ongelmiensa olevan kroonisia. Åbo Akademilla valmistunut väitöstutkimus kyseenalaistaa kuitenkin sen, miten pysyviä nämä oireet oikeastaan ovat. Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa tehneet seurantatutkimuksen, jossa ennenaikaisen siemensyöksyn diagnoosin saaneita ilman hoitoa olleita miehiä seurattiin kolmen vuoden ajan. Oireissa todettiin merkittävää ajallista vaihtelua.

”Näkemys ongelmasta elinikäisenä kytkeytyy vahvasti ajatukseen siitä, että siitä on mahdoton päästä eroon. Tämän takia tarjottu apu koostuu usein lääkkeiden määräämisestä oireiden tilapäiseksi lieventämiseksi sen sijaan, että etsittäisiin keinoja joilla voisi saada pysyviä muutoksia aikaan. Monet saavat lääkkeistä sivuvaikutuksia, eikä niiden vaikutusta aina koeta kyllin hyvänä”, sanoo väitöstutkimuksen tekijä Daniel Ventus.

Yhdessä Tukholman Karoliinisen Yliopistosairaalan kanssa Ventus arvioi eräänlaisten vibraattorin kanssa tehtävien itsetyydytysharjoitusten tehoa ennenaikaisen siemensyöksyn oireisiin. Kuuden viikon hoidon tuloksena monen osallistujan siemensyöksyä edeltävä aika piteni, heidän kokemuksensa kyvystään myöhäistää siemensyöksyään parani ja heidän oireisiin liittyvä kärsimyksensä väheni.

Noin neljäsosa kaikista miehistä raportoi saavansa siemensyöksyn nopeammin kuin toivoisivat. Näistä useimmat kuitenkin saavat siemensyöksyn keskimääräisessä ajassa ollessaan yhdynnässä. Keskimäärin siemensyöksyn saaminen yhdynnässä tapahtuu noin viidessä minuutissa. Tahaton ennenaikainen siemensyöksy on yleensä yhteydessä muun muassa heikkoon itsetuntoon, ahdistukseen ja parisuhdeongelmiin.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myös ennenaikaisen siemensyöksyn yhteyksiä erilaisiin elämäntapatekijöihin. Tulokset osoittavat, että fyysisesti aktiivisemmat miehet kokevat vähemmän ennenaikaiseen siemensyöksyyn viittaavia oireita. Tämä tulos vastaa useiden aiempien tutkimusten päätelmiä, ja heijastaa näin ollen terveellisen elämäntyylin tärkeää roolia.

Daniel Ventus väittelee tohtoriksi perjantaina 18. lokakuuta 2019 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori David Rowland, Valparaiso University, USA, ja kustoksena apulaisprofessori Patrick Jern, Åbo Akademi.

Daniel Ventus on syntynyt 4.3.1989 Espoossa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2008 Korsholms gymnasium -lukiossa, ja PsM-tutkinnon 2017 Åbo Akademissa.

Daniel Ventus on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 046 921 6121 ja sähköpostitse osoitteesta daniel.ventus@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/171410?locale=lfi.

Daniel Ventus

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.