Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om spindelsilkets molekylära och strukturella mekanismer

MSc (Tech.) Mahdi Pahlevans doktorsavhandling i pappersförädling framläggs till offentlig granskning onsdag 14.10.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Silk-inspired molecular design of bacterial nanocellulose biomaterials.

Under de senaste åren har intresset för utveckling av naturinspirerade material ökat eftersom dessa material kan erbjuda förbättringar i materialdesign av mekaniskt utomordentligt starka material. Utveckling av analytiska och syntetiska metoder erbjuder en bättre förståelse av naturmaterialens molekylära och strukturella mekanismer.

Spindelsilke är ett intressant exempel av material med märkvärdigt mekaniskt beteende som har både hög dragstyrka och betydande elasticitet, vilket resulterar i en ovanlig seghet som är överlägsen jämfört med största delen av naturliga eller syntetiska fibrer.

Användning av spindelsilke går långt tillbaka i historien då människor använde spindelsilke som suturtråd för blödande sår eller hjulspindelnät för fiske. Traditionellt har nätets konstruktion och design varit huvudorsakerna till intresset men numera har forskningen av materialstruktur och -egenskaper av spindelsilke öppnat nya möjligheter för spindelsilkesinspirerade material t.ex. i medicinska och militära applikationer. Dessa områden kan utnyttja den höga mekaniska stabiliteten och biokompatibiliteten som spindelsilke har.

Spindlarnas kannibaliska natur har begränsat produktionen av naturligt spindelsilke genom farmning. Detta har intensifierat undersökningen av olika typer av byggstenar i silkesprotein, deras självmonteringsegenskaper och fiberspinningsprocessen. I detta arbete fokuserades på de två första och senare modellerades denna molekylära struktur till ett kompositmaterial för att bättre kunna förstå dess mekaniska beteende.

Mahdi Pahlevan disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 13. Opponent är professor Mikael Skrifvars, Högskolan i Borås, Sverige, och kustos är docent Parvez Alam, University of Edinburgh, Skottland.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Mahdi Pahlevan är född 8.9.1984 i Doha, Qatar. Han avlade studentexamen 2002 vid Energy Atomi High School, Teheran, Iran, och Bachelors of Science in Chemical Engineering-examen 2007 vid Sharif University of Technology, Teheran, Iran, samt Masters of Science in Process and System Engineering-examen 2011 vid Åbo Akademi.

Mahdi Pahlevan kan vid behov nås per telefon +45 52 694 494 eller e-post mahdi.pahlavan@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Mahdi Pahlevan

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.