Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om skrivträning med hjälp av auditiv feedback från syntetiskt tal

PeL Britta Hannus-Gullmets doktorsavhandling i specialpedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 31.1.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Scaffolding writing – four children explore written language with auditory feedback from speech synthesis.

Avhandlingen är en fallstudie som undersöker hur en talande dator kan användas för att träna skrivning, särskilt för barn med läs- och skrivsvårigheter. Fallstudien gjordes i en finlandssvensk skola.

Barnen bestämde själva vilka ord och texter de ville skriva, och det syntetiska talet uttalade de bokstäver, delar av ord, ord eller meningar som de skrev. En lärare var närvarande och stöttade barnens skrivande om det behövdes. Arbetet dokumenterades med fältanteckningar, videoinspelningar och loggning av tangenttryckningar.

Att studera hur barnen använder den talande datorn för skrivning kan ge en bild av deras läs- och skrivutveckling och av vilka svårigheter de har. Barnen visade påhittighet och skaparlust i sitt skrivande, trots att det kunde vara mödosamt för dem. De två yngre barnen, sex och sju år gamla, hittade på nya ord och nya sammansättningar samtidigt som de tog hjälp av det syntetiska talet för att skriva de ord de valt. De problemområden som de arbetade med var bokstäverna och deras ljud och sammanfogningen av ljud till ord.

De två äldre barnen, nio år gamla, arbetade med att forma satser och att använda punkt och andra skiljetecken. De stötte ofta på ord där dubbel konsonant behövdes, och de hade olika sätt att angripa problemet. Det ena barnet överdrev bruket av dubbel konsonant under en period, och det andra barnet använde ofta enkel konsonant där dubbel konsonant krävdes. Båda använde det syntetiska talet för att hitta rätt skrivsätt, och båda gjorde framsteg. De visade också påhittighet och skaparlust då de utforskade symbolerna på tangentbordet och använde dem på nya sätt i sin text.

Läraren stöttade barnens arbete i stort sett i enlighet med de principer som forskare på området lagt fram, men ett problem framträdde tydligt: Läraren verkade vara mera intresserad av skrivningens formaliteter än av innehållet i texterna.

Avhandlingen kommer fram till att skrivning på talande dator kan vara till nytta för barn med läs- och skrivsvårigheter. Dessa barn behöver mycket träning och variation i träningen, och skrivning på talande dator kan erbjuda en form av träning.

Britta Hannus-Gullmets disputerar fredagen den 31 januari 2020 kl. 13 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Siv Fischbein, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Kristina Ström, Åbo Akademi.

Britta Gunvor Christina Hannus-Gullmets är född 30.9.1948 i Närpes. Hon avlade studentexamen 1968 vid Kristinestads samlyceum och PeL-examen 1998 vid Åbo Akademi.

Britta Hannus-Gullmets kan vid behov nås per telefon 040 911 8544 eller e-post britta.hannus-gullmets@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: www.doria.fi/handle/10024/175543?locale=lsv.

Britta Hannus-Gullmets

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.