Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kirjoittamisen harjoittelusta puhesynteesin palautteen avulla

KL Britta Hannus-Gullmetsin väitöskirja erityispedagogiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 31.1.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Scaffolding Writing. Four Children Explore Written Language with Auditory Feedback from Speech Synthesis.

Neljä lasta tutkii kirjoitettua kieltä puhesynteesin auditiivisen palautteen avulla, niin sanotun puhuvan tietokoneen avulla.

Tutkielma on tapaustutkimus, joka tarkastelee, miten puhuvaa tietokonetta voidaan käyttää kirjoittamisen harjoittelussa, erityisesti lapsilla, joilla on lukemis- ja kirjoitusvaikeuksia. Tapaustutkimus tehtiin suomenruotsalaisessa koulussa.

Lapset päättivät itse mitkä sanat ja tekstit he halusivat kirjoittaa, ja puhesynteesi lausui aakkosia, sanojen osia, sanoja tai lauseita, jotka he kirjoittivat. Opettaja oli mukana ja tuki tarvittaessa lasten kirjoittamista. Työ dokumentoitiin kenttämuistiinpanojen, videotallenteiden ja näppäinten painallusten kirjaamisen avulla.

Tutkimus siitä, miten lapset käyttivät puhuvaa tietokonetta kirjoittaessa, auttaa luomaan kuvan heidän lukemis- ja kirjoittamiskehityksestään ja heidän vaikeuksistaan. Lapset osoittivat kekseliäisyyttä ja luomishalua, vaikka kirjoittaminen saattoi tuottaa heille vaikeuksia. Kaksi nuorempaa lasta, iältään kuusi ja seitsemän, keksi uusia sanoja ja uusia yhdistelmiä, samalla kun he käyttivät puhesynteesiä apuvälineenä kirjoittaessaan itse valitsemiaan sanoja. Aakkoset ja niiden äänet ja äänien liittäminen sanoihin olivat ne ongelma-alueet, joiden kanssa he puursivat.

Kaksi vanhempaa, yhdeksänvuotiasta, lasta yritti muodostaa lauseita ja käyttää pistettä ja muita välimerkkejä. He joutuivat usein tekemisiin sanojen kanssa, joissa tarvitaan kaksoiskonsonanttia. He käsittelivät ongelmaa eri tavalla: Toinen lapsi käytti kaksoiskonsonanttia liikaa parin kuukauden ajan. Toinen lapsi käytti usein yksinäistä konsonanttia siinäkin tapauksessa, että olisi pitänyt käyttää kaksoiskonsonanttia. Molemmat lapset käyttivät puhesynteesiä löytääkseen oikean kirjoitusmuodon, ja molemmat edistyivät. He osoittivat myös kekseliäisyyttä ja luomishalua, kun he tutkivat näppäimistön merkkejä ja käyttivät niitä tekstissään uusilla tavoilla.

Opettaja tuki lasten työtä niiden periaatteiden mukaisesti, jotka alan tutkijat ovat esittäneet. Eräs ongelma tuli kuitenkin selvästi esiin: Opettaja näytti olevan kiinnostuneempi kirjoittamisen muodollisista seikoista kuin tekstien sisällöstä.

Tutkielma osoittaa, että kirjoittaminen puhuvalla tietokoneella voi olla hyödyksi lapsille, joilla on lukemis- ja kirjoitusvaikeuksia. Nämä lapset tarvitsevat paljon ja vaihtelevaa harjoittelua, ja kirjoittaminen puhuvalla tietokoneella voi tarjota heille erään harjoittelun muodon.

Britta Hannus-Gullmets väittelee tohtoriksi perjantaina 31. tammikuuta 2020 osoitteessa Akademisalen, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii professori Siv Fischbein, Tukholman yliopisto, Ruotsi, ja kustoksena professori Kristina Ström, Åbo Akademi.

Britta Gunvor Christina Hannus-Gullmets on syntynyt 30.9.1948 Närpiössä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1968 Kristinestads samlyceum -lukiossa, ja KL-tutkinnon 1998 Åbo Akademissa.

Britta Hannus-Gullmets on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 911 8544 ja sähköpostitse osoitteesta britta.hannus-gullmets@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: www.doria.fi/handle/10024/175543?locale=lfi.

Britta Hannus-Gullmets

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.