Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om rytmicitet och temporala variationer av hälsoinformationsbeteende på nätet

FM Jonas Tanas doktorsavhandling i informationsvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 29.11.2019 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Infodemiology: Studying rhythmicity in online health information behaviour.

Avhandlingens syfte är att undersöka rytmicitet och temporala variationer av hälsoinformationsbeteende på nätet. Tid och temporala aspekter är betydande, speciellt för hälsoinformationsbeteendet eftersom hälsa i sig är en dynamisk process, bunden av rytmiska och temporära strukturer. De hälsorelaterade utmaningar som individer möter i livet, och som ofta leder till hälsoinformationsbeteende, kan uppenbara sig eller eskalera när som helst, under dygnet, veckan, månaden eller året.

Hälsoinformationsbeteendet är idag ett omfattande beteende, eftersom människor har möjlighet att identifiera hälsorelaterade problem och engagera sig i hälsoinformationsbeteende på nätet, oberoende av tid och plats. Människor försöker ofta med hjälp av detta beteende utreda och behandla symtom, diagnostisera sig själva eller sköta sjukdomar eller hälsorelaterade utmaningar innan, eller till och med helt utan, besök hos hälso- och sjukvårdspersonal. Detta innebär att en stor del av hälsoinformationsbeteendet faller utanför räckvidden för den traditionella sjukvården och lämnar således en betydande mängd relevant information om olika hälsobeteenden outforskade. Hälsoinformationsbeteende på nätet efterlämnar stora mängder digitala spår. Sammanställningen och analysen av dessa digitala spår för att studera hälsobeteenden kallas infodemiologi, som utgår från att det finns en relation mellan informations- och kommunikationsmönster på internet å ena sidan och folkhälsa å andra sidan.

Målet med denna avhandling är att svara på om och hur infodemiologi som angreppssätt kan användas för att studera rytmicitet och temporala aspekter av hälsoinformationsbeteende på nätet. Att svara på dessa frågor ger insikter i en ny kontextuell aspekt av hälsoinformationsbeteende och i det flerdimensionella förhållandet mellan hälsa och tid. Detta är särskilt relevant i en tid där individerna förväntas ta ett större ansvar för sin egen hälsa med hjälp av ett större utbud av digitala tjänster och medel.

Jonas Tana disputerar fredagen den 29 november 2019 kl. 13 i Lilla auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo.Opponent är professor Peter Bath, University of Sheffield, Storbritannien, och kustos är professor Gunilla Widén, Åbo Akademi.

Jonas Christoffer Tana är född 19.11.1979 i Esbo. Han avlade studentexamen 1998 vid Mattlidens gymnasium, Esbo, och förstavårdare (YH) / sjukskötare (YH) -examen 2004 vid Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors, samt FM-examen 2012 vid Helsingfors universitet.

Jonas Tana kan vid behov nås per telefon 0400 500 090 eller e-post jonas.tana@arcada.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/173030?locale=lsv.

Jonas Tana

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.