Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
5.12.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om potentialen i digitala välfärdstjänster för yngre äldre

FM Hans Allmérs doktorsavhandling i informationssystem framläggs till offentlig granskning fredag 14.12.2018 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly.

I denna avhandling är digitala wellnesstjänster (DWS) i fokus. DWS är tjänster som tillhandahålls i digitala miljöer såsom internet, molntjänster och webbplatser, via digitala enheter, såsom smarttelefoner, aktivitetsarmband och surfplattor. De kan hjälpa användaren med information som påverkar användarens välbefinnande, som till exempel puls, närings- och träningsråd.

Fokus ligger på åldersgruppen yngre äldre (60–75 år). De tillhör en grupp som föddes innan digitala enheter- och miljöer växte fram, vilket kan påverka deras motivation att dra nytta av DWS.

Avhandlingen söker formulera ett ramverk för digitala servicelandskap för att göra det möjligt för yngre äldre att dra nytta av DWS. Samspelet mellan tjänsteleverantörerna och DWS-användarna sker i digitala servicelandskap, i olika miljöer som till exempel gym, köpcentrum eller banker. DWS kräver ett ekosystem av intressenter för att utveckla, distribuera, underhålla, stödja och vidareutveckla tjänsterna. Det beskrivna samspelet mellan DWS och digitala servicelandskap utgör basen för forskningsfrågan: Hur kan ett digitalt servicelandskap förbättra yngre äldres användning av DWS?

De yngre äldre utgör som grupp en stor marknad bestående av närmare 100 miljoner människor i Europa. En effektiv och väldesignad DWS och dess servicelandskap kan skapa win-win-win-situationer. Den första handlar om de yngre äldre som kan dra nytta av DWS genom att öka sina chanser för ett längre, hälsosammare och lyckligare liv och därigenom uppnå välbefinnande. Den andra win-situationen handlar om utvecklare och leverantörer som kan skapa affärsmöjligheter genom väl fungerande DWS. Slutligen handlar den tredje win-situationen om familj, vänner och samhälle som även de kan dra fördelar av effektiva DWS.

Denna avhandling har skapat en grund för fortsatt forskning, testning och utveckling av DWS och dess digitala servicelandskap.

Hans Allmér disputerar fredagen den 14 december 2018 kl. 13 i auditorium Ekwall, Gadolinia, Porthansgatan 3, Åbo. Opponent är professor Anna Ståhlbröst, Luleå tekniska universitet, Sverige och kustos är docent Markku Heikkilä, Åbo Akademi.

Hans Ragnar Lennart Allmér är född 23.12.1958 i Kalmar, Sverige. Han avlade filosofie magisterexamen vid Högskolan i Kalmar, Sverige, 2001.

Hans Allmér kan vid behov nås per telefon +46 70 898 6601 eller e-post hans.allmer@lnu.se.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/164811?locale=lsv

Hans Allmér
Hans Allmér

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör