Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
18.4.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om postapokalyptisk science fiction

FM Petter Skults doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning lördag 27.4.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The End of the World as We Know It: Theoretical Perspectives on Apocalyptic Science Fiction.

Avhandlingen är en litteraturhistorisk analys av ett urval postapokalyptiska science fiction-verk, och samtidigt ett första steg i skapandet av en ny litterär teori. Postapokalyptisk litteratur skrivs för att kommentera katastrofer eller förändringar som författaren förnimmer i sin samtid: De ska inte läsas som försök att förutspå en framtid, utan som reflektion på samtiden. Författarna kan selektivt bestämma vem som överlever apokalypsen och hur de reagerar på den nya postapokalyptiska verkligheten. Genom dessa överlevare kan författaren föra fram sina egna värden och värderingar.

Det krävs dock en ny slags litteraturteori för att kunna föra en givande diskussion om dessa värden. I avhandlingen diskuteras hur begreppet apokalyps behandlas inom den dominanta postmoderna diskursen. Vissa teoretiker påstår att vi lever i en slags permanent postapokalyps, där allting är en traumatisk återspegling av det förflutna, utan hopp om förändring eller framtid. Jean Baudrillard påstår att apokalypsen inte kan ”avtäcka” (i den ursprungliga grekiska betydelsen av ordet ”apokalyps”) något alls, eftersom det inte finns någon sanning under simulationen. En annan synvinkel kommer från Francis Fukuyama, som i Historiens slut och den sista människan (1992) påstod att kampen mellan olika samhällssystem tagit slut i och med Sovjetunionens fall, och att alla så småningom kommer att anamma den marknadsekonomiska liberala demokratin. Av den här orsaken är det särskilt viktigt att en ny, postpostmodern teori formas, som bättre kan handskas med de utmaningar som vi står inför idag, till exempel klimatförändring.

Avhandlingen tar det första steget i skapandet av denna nya teori, genom en analys av flera samtida författare, bland annat Cormac McCarthys Vägen (2006) och Margaret Atwoods MaddAddam-trilogi (2003–2013). I en värld där värderingar dominerar spelar kulturpåverkare en särskilt viktig roll, ifall en ny gemensam värdegrund ska kunna skapas innan det är för sent.

Petter Skult disputerar lördagen den 27 april 2019 kl. 13 i Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Adam Roberts, Royal Holloway, University of London och kustos är professor Anthony Johnson, Åbo Akademi.

Petter Skult är född 25.7.1985 i Helsingfors, han avlade studentexamen 2004 vid Virkby gymnasium och filosofie magister-examen 2011 vid Åbo Akademi.

Petter Skult kan vid behov nås per telefon 050 512 2624 eller e-post petter.skult@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/168350?locale=lsv.

Petter Skult
Petter Skult (Foto: Loukia Lindholm)

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Pamela Friström
Kommunikatör