Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om ozonering av läkemedelsrester i avloppsvatten

FM Matilda Kråkströms doktorsavhandling i organisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 19.2.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Application of LC-MS for the identification and quantification of pharmaceuticals and their transformation products during catalytic ozonation.

Närvaron av läkemedel i miljön är oroande på grund av den skada som de kan orsaka vattenlevande organismer. En stor mängd läkemedel kommer till miljön via avloppsvatten och därför är det viktigt att eliminera dem från avloppsvatten. Traditionella avloppsvattenreningsverk kan inte fullkomligt avlägsna läkemedel, så nya, effektivare reningsmetoder måste utvecklas.

En lovande reningsmetod är ozonering. Ozonering är en grön reningsmetod som till skillnad från t.ex. klor inte lämnar några skadliga rester i det renade vattnet. Vissa läkemedel som inte kan elimineras genom vanlig avloppsrening, t.ex. det smärtstillande läkemedlet diklofenak och det anti-epileptiska läkemedlet karbamazepin, kan elimineras genom ozonering. Även andra läkemedel, som det smärtstillande läkemedlet ibuprofen och antibiotikan sulfadiazin, transformeras snabbare genom ozonering än genom traditionella vattenreningsmetoder.

Problemet med ozonering, liksom alla andra reningsmetoder, är att läkemedlen inte helt försvinner. Istället omvandlas de till ett stort antal transformationsprodukter. Vissa av produkterna som bildad kan vara mera toxiska än läkemedlen de bildades från. I denna avhandling användes vätskekromatografi kopplat till masspektrometri för att studera ozoneringen av läkemedel. Metoder utvecklades för att identifiera, isolera och kvantifiera produkterna. Ibuprofen transformerades till minst 12 produkter, diklofenak till 14 produkter, karbamazepin till 15 produkter och sulfadiazin till 16 produkter. Med hjälp av denna studie kunde också ozoneringsprocessen optimeras så att de slutliga produkterna som bildades hade så låg koncentration som möjligt. Resultaten visade även att en fast katalysator (ett fast material som påverkar reaktionerna som sker utan att själv förbrukas) kunde användas för att minimera mängden av produkter som finns kvar efter reningsprocessen. Reningsmetoden skulle kunna användas till exempel för rening av avloppsvatten från sjukhus eller läkemedelsindustrin.

Matilda Kråkström disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 19 februari 2021 kl. 13.15. Opponent är universitetslektor Jerker Frick, Umeå universitet, Sverige och kustos är docent Patrik Eklund, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Matilda Kråkström är född 11.2.1989 i Pedersöre. Hon avlade studentexamen 2008 vid Vasa övningsskola, kandidatexamen 2013 vid Åbo Akademi och magisterexamen 2015 vid Åbo Akademi.

Matilda Kråkström kan vid behov nås per telefon 040 557 4159 eller e-post matilda.krakstrom@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Matilda Kråkström

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.