Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om nya sätt att mäta egenskaper i solcellsmaterial

Nora Wilson.
Nora Wilson

FM Nora Wilsons doktorsavhandling i fysik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Modulation spectroscopies for characterization of photovoltaic materials and devices.

Disputationen äger rum den 8 mars 2024 kl. 13 i auditorium XXI, Agora, Vattenborgsvägen 3, Åbo. Opponent är Associate Professor Tracey M. Clarke, University College London, Storbritannien och kustos är professor Ronald Österbacka, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

I jakten på effektiva, billiga och funktionella material att tillverka solceller av behövs en mångsidig verktygsback med mätmetoder. I den här avhandlingen presenteras nya sätt att mäta egenskaper i solcellsmaterial. Metoderna ger tillgång till information om hur elektroner lösgörs och börjar röra sig omkring i materialet när ljus träffar provet, och hur elektronerna, med tiden, återgår till bundna tillstånd. I avhandlingen presenteras nya analysmetoder för en välkänd metod, fotoinducerad absorption, och en ny metod där kvanteffektiviteten för fotoluminiscens mäts under elektromodulation. I båda presenterade metoderna utsätts provet för en periodiskt varierande påverkan, ljusintensitet respektive spänning. På detta sätt framkallas en periodisk respons, vilket ger högre känslighet än en konstant mätning skulle tillåta.

Nora Marita Wilson är född 1990 i Rosala. Hon kan vid behov nås per e-post på nora.wilson@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.