Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om näthat mot det svenska i Finland

Karin Sandell

FM Karin Sandells doktorsavhandling i nordisk folkloristik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Parasiter och ”bättre folk”. Affekt i näthat mot det svenska i Finland.

Disputationen äger rum fredagen den 21 januari 2022 kl. 12. Opponent är docent, universitetslektor Tuija Saresma, Jyväskylä universitet och kustos är professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

 

Sammanfattning:
Karin Sandells avhandling visar att näthat bör tas på allvar. Näthat skapar och upprätthåller negativa föreställningar om de människor som omtalas. Sandell visar i analysen av material från ett offentligt diskussionsforum hur näthat producerar historia, avhumaniserar människor, och uttrycker heteronormativa och värdekonservativa värderingar.

Hat och hot på internet är ett omdiskuterat fenomen. De som främst drabbas av näthat är personer som tillhör olika etniska minoriteter, sexuella minoriteter, religiösa minoriteter, politiker, forskare, och kvinnor. Innehållet i näthatet kretsar också runt teman som kön, klass, språk och etnicitet.

Sandell analyserar diskussionsinlägg och kommentarer från diskussionsforumet på Suomi24, en av de största webbplatserna för sociala medier i Finland. Hon fokuserar på den hatretorik på nätet som riktar sig mot det svenska i Finland, det vill säga svenskspråkiga finländare, det som associeras med Svenskfinland och finlandssvenskhet. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur näthat mot det svenska i Finland tar sig i uttryck i ett nätforum som är öppet och tillgängligt för allmänheten.

Avhandlingens titel är Parasiter och ”bättre folk”: Affekt i näthat mot det svenska i Finland. Parasiter och ”bättre folk” syftar direkt på de ord och uttryck som används för att beskriva svenskspråkiga finländare. I analysen av materialet visar Sandell hur näthatet skapar bilden av det svenska i Finland genom att gamla stereotyper upprepas.

För att analysera ett känsloladdat material som näthat har Sandell utvecklat en analysmodell bestående av fyra affektiva verktyg: emotionsord, emotiva uttryck, metaforer och ortografiska praktiker. Verktygen är olika sätt att uttrycka och förmedla affekt i text utan att direkt sätta ord på vilka känslor det är fråga om. På så vis skapar de en viss stämning i materialet.

Sandell visar hur åsikter och påståenden om det svenska i Finland förmedlas och upprepas i ett diskussionsforum, men kontexten är större än så. De texter som förmedlas har inte uppkommit i ett vacuum, utan har kopplingar till stridigheterna mellan finskan och svenskan på 1800- och 1900-talet. Texterna stannar inte inom forumets väggar, utan innehållet sprids vidare ut i andra sammanhang. Näthatet läcker in i andra genrer i både det offentliga och det privata, det genljuder i riksdagen och runt kaffeborden. Den digitala världen är inte separerad från den analoga ”verkligheten” utan de är en del av samma helhet.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Karin Erika Elisabeth Sandell är född 1984 i Pedersöre. Karin Sandell kan vid behov nås per telefon 050 381 3341 eller e-post karin.sandell@abo.fi.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.