Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös nuorten aikuisten teknologian käyttötavoista

KTM Johanna Lindströmin väitöskirja kansainvälisen markkinoinnin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 24.4.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Understanding digital distraction: A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.

Mobiilista mediasta on muodostunut lähes välttämätön osa arkeamme. Älypuhelimet, sosiaaliset mediat ja digitaaliset alustat helpottavat yhteydenpitoa, pitävät meidät ajan tasalla jne. Aivomme eivät kuitenkaan ole varustettuja nykypäivän mediakentän informaatiotulvalle ja jatkuville aistiärsykkeille. Emme vielä tiedä riittävästi ilmiön seurauksista yksilötasolla, mutta meidän on opittava käsittelemään arjen jatkuvaa mediatulvaa paremmin, jotta välttyisimme negatiivisilta seurauksilta kuten psyykkisiltä ja fyysisiltä ongelmilta.

Väitöskirjan puitteissa on kerätty yhteensä lähemmäs 800 mediapäiväkirjaa vuosina 2013–2019. Päiväkirjoja ovat pitäneet nuoret aikuiset (s. 1990 ja sitä myöhemmin), eli ns. diginatiivit. Jokaisessa päiväkirjassa on lueteltu päivittäisiä raportteja median kulutuksesta viikon ajalta sekä pohdintoja omaan mediakäyttäytymiseen liittyen.

Mediapäiväkirjojen analysointi havainnollisti selkeän trendin. Nuorten aikuisten ”media-multitasking” on kasvussa. Käytössä on yhä useammin enemmän kuin yksi päätelaite samanaikaisesti, samalla päätelaitteella on avoinna useampia toimintoja samanaikaisesti ja mobiilia mediaa käytetään myös esim. vietettäessä aikaa ystävien kanssa tai luentojen aikana. Tämä vaikuttaa keskittymiskykyyn ja sen koetaan johtavan mm. levottomuuteen, stressiin, ajanhallinta- ja uniongelmiin. Tutkimus osoittaa myös arjen mediamonisuorittamisen tapahtuvan usein tiedostamatta ja rutiininomaisesti sekä addiktoivasti. Puhelimen, sosiaalisen median ja uutisvirran seuraamatta jättäminen on vaikeaa. Viime vuosina on kuitenkin ollut havaittavissa vastakkaisen trendin esiinnousu, joka puolestaan osoittaa lisääntynyttä tarvetta tämänkaltaisen digitaalisen häiriötekijän hallitsemiseen.

Väitöskirjan tärkein anti on kehottaa kaikkia lisäämään tietoisuuttaan omasta mediakäyttäytymisestään. Parempi ymmärrys tekijöistä ja tilanteista, jotka laukaisevat mediamonisuorittamista, ovat oleellinen osa arjen mediankäytön hallinnan uusien strategioiden löytämisessä.

Johanna Lindström väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 24. huhtikuuta 2020 klo 13. Vallitsevien olosuhteiden vuoksi väitöstilaisuutta ei voi seurata paikan päällä, sen sijaan sitä on mahdollista seurata etänä seuraavan linkin kautta: https://aboakademi.zoom.us/j/444819637. (Käytännön ohjeet alla.) Vastaväittäjänä toimii professori Mats Edenius, Uppsalan yliopisto, Ruotsi, ja kustoksena professori Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

Johanna Maria Linnéa Lindström o.s. Juslin on syntynyt 24.8.1981 Paraisilla. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2000 Paraisten ruotsinkielisessä lukiossa, ja KTM-tutkinnon 2008 Åbo Akademissa.

Johanna Lindström on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 745 8364 ja sähköpostitse osoitteesta johanna.lindstrom@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: https://www.doria.fi/handle/10024/176976?locale=lfi.

Johanna Lindström

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman yllä olevaa linkkiä ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Väitöstilaisuuden aikana yleisön tulee varmistaa, että oman laitteen mikrofoni on mykistettynä ja että kamera ei ole päällä.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon.

Huomioi, että yleisö ei saa esittää mahdollisia teknisiä ongelmia koskevia kysymyksiä.