Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
9.11.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om manliga helgons sexuella frestelser i konsten

FM Minna Hamrins doktorsavhandling i konstvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 16.11.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery.

I avhandlingen studeras bilder föreställande manliga helgons sexuella frestelser. Bilderna är producerade i Italien under 1600-talet, efter den katolska motreformationen och avspeglar den reformerade katolska kyrkans striktare hållning gentemot kroppsliga synder.

Till skillnad från protestanterna, som avskaffat prästernas obligatoriska celibat, valde katolikerna att inte bara behålla traditionen, utan också understryka dess betydelse och anknytning till de heliga skrifterna. Bilderna på de heliga männen som frestas av kvinnor, men som också lyckas motstå dem, upphöjer således celibatet och bekräftar dess position inom den katolska tron.  Det undersökta materialet består av oljemåleri, teckningar, grafik, fresco och skulptur. Verken analyseras ikonografiskt och i nära samband med helgonens biografier, religiösa texter och samtida konstkritik.

Minna Hamrin disputerar fredagen den 16 november 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Genevieve Warwick, University of Edinburgh, Storbritannien och kustos är docent och forskningsledare Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi.

Minna Hamrin är född 31.8.1983 i Stockholm, Sverige. Hon avlade studentexamen 2002 vid Tumba gymnasium i Botkyrka, Sverige och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi 2009.

Minna  Hamrin kan vid behov nås per telefon +46 739 031 033 eller e-post minna.hamrin@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/163630?locale=lsv

Minna Hamrin
Minna Hamrin

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör