Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
8.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om lipidsamverkan

FM Oskar Engbergs doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning fredag 18.5.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Impact of lipid-lipid interactions on lateral segregation in bilayers.

Kroppen består av celler som är omgivna av ett cellmembran och innehåller flera interna membraner. Cellmembranerna består av lipider (fetter), som fungerar som essentiella byggnadsblock. I cellerna finns över tusen strukturellt olika lipider. En orsak för denna diversitet antas vara att de olika lipiderna skulle kunna separera från varandra för att bilda så kallade lipidflottar.

I denna avhandling har man undersökt hur lipider med olika strukturer blandas och samverkar med varandra. Man upptäckte att storleken på den hydrofila (vatten-gillande) delen av lipider har stor betydelse för packning i den hydrofoba (vatten-ogillande) delen av bilagret.

Dessutom undersöktes hur kolesterol samverkar med lipider med olika mättnadsgrad och hur det påverkar lipidblandbarheten. Man kom fram till att kolesterol kan underlätta separering av lipider till olika lipidflottar. Kolesterol samverkade starkare med mättade än enkel- och fleromättade lipider. Kolesterolsamverkan var störst för sfingomyelin. När skillnaden i kolesterolets samverkan mellan omättade och mättade lipider var väldigt stor, underlättades separationen och vice versa.

Resultaten från dessa studier kan användas för att generalisera och förutspå vilka strukturella egenskaper i lipiderna som leder till lipidsamverkan eller bildande av lipidflottar. Denna separering av lipider är t.ex. viktig för proteinsortering i celler och i virusinfektioner.

Oskar Engberg disputerar fredagen den 18 maj 2018 kl. 12 i auditorium Ministeri, BioCity, Artillerigatan 6 A, Åbo. Opponent är professor Daniel Huster, Universität Leipzig, Tyskland och kustos är professor J. Peter Slotte, Åbo Akademi.

Oskar Johan Engberg är född 24.5.1988 i Kyrkslätt. Han avlade studentexamen 2008 vid Mattlidens gymnasium och filosofie magisterexamen i biokemi vid Åbo Akademi 2014.

Oskar Engberg kan vid behov nås per telefon 040 820 3525 eller e-post oskar.engberg@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/155514?locale=lsv

Oskar Engberg
Oskar Engberg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör