Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
8.5.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös solujen lipidien vuorovaikutuksesta

FM Oskar Engbergin väitöskirja biokemian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 18.5.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Impact of lipid-lipid interactions on lateral segregation in bilayers.

Keho koostuu soluista jotka ovat solukalvon ympäröimiä ja jotka sen lisäksi sisältävät monia sisäisiä kalvorakenteita. Solukalvot koostuvat lipideistä (rasvoista) jotka toimivat välttämättöminä rakennuspalikoina. Soluissa on yli tuhat rakenteellisesti erilaista lipidiä. Yhtenä syynä tähän monipuolisuuteen pidetään sitä, että lipidien on voitava erottua toisistaan ja siten muodostaa jähmeydeltään vaihtelevia alueita kalvoissa.

Tätä väitöskirjaa varten tutkittiin, kuinka rakenteiltaan erilaiset lipidit sekoittuvat ja yhteisvaikuttavat. Tutkimuksessa huomattiin, että lipidin hydrofiilisen (vettä suosivan) osan koolla on suuri merkitys kaksoiskalvon hydrofobisen (vettä karttavan) osan pakkautumiselle. Todettiin myös, että kolesteroli voi edesauttaa lipidien erottumista jähmeydeltään erilaisiin alueisiin kalvoissa.

Kolesterolin vuorovaikutus tyydyttyneiden lipidien kanssa oli voimakkaampi kuin kerta- tai monityydyttämättömien lipidien kanssa. Kolesteroli vuorovaikutti voimakkaimmin sfingomyeliiniin kanssa. Kun kolesterolin vuorovaikutuksissa eri lipidien kanssa oli suuria eroja, myös lipidien erottuminen toisistaan helpottui, samoin myös toisin päin.

Näiden tutkimusten tuloksia voidaan käyttää yleistämään ja ennustamaan mitkä lipidien rakenteelliset ominaisuudet johtavat yhteisvaikutukseen tai erottumiseen eri alueiksi. Tämä erottuminen on tärkeää mm. solujen proteiinien lajittelussa sekä virusinfektioissa.

Oskar Engberg väittelee tohtoriksi perjantaina 18. toukokuuta 2018 klo 12 osoitteessa auditorio Ministeri, BioCity, Tykistökatu 6 A, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Daniel Huster, Universität Leipzig, Saksa ja kustoksena professori J. Peter Slotte, Åbo Akademi.

Oskar Johan Engberg on syntynyt 24.5.1988 Kirkkonummella. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2008 Mattlidens gymansium -lukiossa ja filosofian maisterin tutkinnon Åbo Akademissa 2014.

Oskar Engberg on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 820 3525 ja sähköpostitse osoitteesta oskar.engberg@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/155514?locale=lfi

Oskar Engberg
Oskar Engberg

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja