Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
4.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om läkemedelsapplikationer av cellulosapärlor och -skivor

M.Sc. Emrah Yildirs doktorsavhandling i biovetenskap med inriktning farmaci framläggs till offentlig granskning fredag 11.5.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Physically and Chemically Modified Cellulose for Drug Delivery.

Moderna framsteg inom läkemedelsindustrin har väckt intresse för att utforma, modifiera och regenerera polymerer som kan förbättra kvaliteten på de slutliga doseringsformerna. Cellulosa, den mest rikliga biopolymeren i världen, har grundligt undersökts av forskare under årtionden. Egenskaper hos den naturliga cellulosan kan förändras genom fysikaliska och kemiska modifieringsmetoder enligt de egenskaper som behövs för slutprodukten. Dessa metoder syftar till att bryta vätebindningarna mellan cellulosakedjorna eller ersätta en hydroxigrupp med en funktionell grupp för att erhålla de önskade egenskaperna.

Syftet med föreliggande arbetet var att undersöka läkemedelsapplikationer av cellulosapärlor och -skivor som framställdes av naturlig cellulosa genom en modern, miljövänlig, fysikalisk och kemisk modifieringsteknik. Först undersöktes läkemedelsintagning och frisättningsförmågor av porösa cellulosapärlor, vilka formulerades genom att upplösa cellulosa i ett natriumhydroxid-urea-vatten-lösningsmedelsystem, varefter lösningen droppades in i ett surt medium.

Därefter modifierades cellulosapärlorna kemiskt med oxidation. Dessa oxiderade, negativt laddade pärlor laddades med katjoniska läkemedelssubstanser för att undersöka effekten av motsatta laddningar vid läkemedelsinfångning och -frisättning. Till sist formades den upplösta cellulosan till en annan geometrisk form; nämligen skivor, genom att modifiera utfällningsmedlets egenskaper för att undersöka cellulosaskivornas möjliga användning vid läkemedelstillförsel i munhålan.

Sammanfattningsvis visade resultaten att icke-oxiderade pärlor, oxiderade pärlor och skivor kan användas som ett mångsidigt hjälpämne för framställning av olika farmaceutiska doseringsformer. En omfattande utvärdering av den fulla potentialen hos cellulosapärlor och -skivor behöver emellertid ytterligare undersökning.

Emrah Yildir disputerar fredagen den 11 maj 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Jyrki Heinämäki, University of Tartu, Estland och professor Ingunn Tho, University of Oslo, Norge. Kustos är professor Niklas Sandler, Åbo Akademi.

Emrah Yildir är född 28.7.1986 i Istanbul, Turkiet. Han avlade studentexamen 2004 vid Nisantasi Anatolian High School i Turkiet, Bachelor of Engineering-examen vid Istanbul Technical University i Turkiet, 2009 och Master of Science (Tech.)-examen vid Åbo Akademi, 2011.

Emrah Yildir kan vid behov nås per telefon 044 9732686 eller e-post emrah.yildir@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/154999?locale=lsv

Emrah Yildir
Emrah Yildir

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör