Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
2.3.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om kvantitativ monitorering av bioprocesser

DI John Dahlbackas doktorsavhandling i anläggnings- och systemteknik framläggs till offentlig granskning fredag 9.3.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Quantitative Monitoring of Aerobic and Anaerobic Bioprocesses using Vibrational Spectroscopy.

I bioprocesser används levande celler för att producera biologiskt material av mycket varierande slag. För att effektivt kunna utnyttja bioprocesser är det samtidigt väldigt viktigt med en fungerande processanalytik. I jämförelse med typiska kemiska processer är bioprocesser dock väldigt komplexa och förutsätter samt genererar ett stort antal viktiga kemiska komponenter. Koncentrationerna av dessa är på samma gång ofta väldigt låga.

En form av processanalytik som bedöms vara av stort intresse under dessa krävande förhållanden är kvantitativa mätningar baserade på vibrationsspektroskopi. I denna avhandling används de vibrationsspektroskopiska metoderna nära- och medium-infrarödspektroskopi. Kvantitativ monitorering av bioprocesser med hjälp av dessa förutsätter i regel att en betydande mängd kalibreringsdata finns tillgänglig och att kalibreringsmodellerna baserar sig på multivariata metoder. I avhandlingen studeras dessa vibrationsspektroskopiska metoders användbarhet helt enkelt genom att testa dem på tre olika bioprocesser. Samtidigt utvärderas olika metoder för att på ett effektivt sätt erhålla en tillräcklig mängd kalibreringsdata, samt den potentiella nyttan av att använda lokala kalibreringsmetoder i stället för den inom tillämpningsområdet i huvudsak använda partiell minsta kvadratmetoden.

John Dahlbacka disputerar fredagen den 9 mars 2018 kl. 13 i Auditorium I, Geologicum, Domkyrkotorget 1, Åbo. Opponent är professor Franz Winter, Vienna University of Technology, Österrike och kustos är professor Anders Brink, Åbo Akademi.

John Georg Dahlbacka är född 3.8.1974 i Åbo. Han avlade studentexamen 1993 vid Nykarleby gymnasium och diplomingenjörsexamen vid Åbo Akademi 1999.

John Dahlbacka kan vid behov nås per telefon 050 523 3413 eller e-post john.dahlbacka@novia.fi.

 

John Dahlbacka
John Dahlbacka

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör